S trestním oznámením na předsedu Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala před pár měsíci neuspěl, teď zaměřil svou pozornost na novoborskou radnici. Novoborskému aktivistovi Pavlu Danysovi se nelíbí cena, kterou město zaplatilo za plastiku „Po Fajrumtu“, která od letošního jara dominuje středové části nově zrekonstruovaného náměstí Míru. Dílo vzešlé z otevřené soutěže je podle něj předražené.

Architektky a designérky Lucie Chroustová a Gabriela Králová navrhly doprostřed žulou a čedičem vydlážděné plochy mělkou kruhovou kašnu, ze které vycházejí masivní dřevěné trámy s reliéfem. Evokovat mají otevřenou sklářskou rotační formu.

„Já jsem původní profesí projektant a zabývám se oceňováním hmotného majetku, podle mě je cena jeden a půl milionu za ty dva klacky a špinavé jezírko příliš velká,“ řekl Pavel Danys Deníku.

Plastika „Po Fajrumtu“ od letošního jara dominuje středové části nově zrekonstruovaného náměstí Míru.V tom smyslu také zní krátký text trestního oznámení, které podal na obvodní oddělení Policie ČR v Novém Boru. „K tomuto žádám doložit ze strany města Nový Bor, jako investora, položkový rozpočet na uvedené dílo,“ dodal autor oznámení.

Pro město je trestní oznámení novinkou. Starosta Jaromír Dvořák ujistil, že policii případně poskytne veškerou součinnost. „Na podobu uměleckého prvku jsme vyhlásili výtvarnou soutěž s předem jasnými podmínkami, a to včetně maximální ceny 1,5 milionu Kč bez DPH. Podmínky byly schválené dvakrát, radou města a odbornou porotou výtvarné soutěže,“ uvedl Dvořák s tím, že podle něj je cena díla adekvátní.

„Je třeba si uvědomit, že jsme neplatili u uměleckého prvku jen materiál, výrobu, technologie a práce, ale podstatnou část tvoří umělecká hodnota díla, respektive to, nakolik si svého návrhu cení autor,“ prohlásil starosta. Zdůraznil, že vítězný návrh vybírala pětičlenná odborná porota.

Mezi jejími členy byl mimo jiné autorizovaný architekt a pedagog VUT Brno Antonín Odvárka, akademický sochař a přední český designer Václav Capouch, architekt a pedagog TUL Liberec Radek Suchánek či sklářský výtvarník a designér Jiří Suchý. „Město v porotě zastupoval pouze pan zastupitel Otakar Válek,“ upřesnila mluvčí novoborské radnice Radmila Pokorná.

Pavla Danyse na policejních stanicích dobře znají. Občanský protest formou trestního oznámení volí poměrně často. Letos už stihl podat trestní oznámení na předsedu Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. Nelíbilo se mu údajné hanobení státního symbolu, kterého se měl Kejval dopustit návrhem na novou verzi státní hymny. Policie případ odložila, podobně jako ostatní předchozí aktivity v tomto duchu. Na policii se obrátil třeba kvůli výrokům politiků Petra Nečase a Jiřího Drahoše, několik podnětů už dříve cílilo na město Nový Bor a jeho představitele.

Danys se v soutěži na umělecké dílo pro střed náměstí také snažil uspět. Jeho návrh představovala skleněná pyramida, vhodná podle autora třeba k rozjímání. Podobný koncept by teď rád uplatnil ve své vizi budoucí podoby českolipského Škroupova náměstí. Jakou cestu bude volit k prosazení své myšlenky, zatím není jasné.