Před svými panelovými domy mají chodníky, jejichž úklidu se občas nedočkali, protože se o ně dohadovalo Ralsko s Mimoní. Důvodem, proč tomu tak je, je majetkový propletenec, kvůli němuž obě města dlouze vyjednávají o tom, co ještě mají dělat a co už ne.

Ve chvíli, kdy napadne sníh a Ralsko by mělo uklízet, stojí před otázkou, zda shrnovat, když chodníky náleží ke čtyřem panelovým domům ve vlastnictví Mimoně, avšak pozemky pod nimi patří Ralsku. Stejně tak je to i v případě silnice, která je naprosto zdevastovaná. Mimoň nechtěla investovat několik milionů do stavby, jež neleží na jejím pozemku. Oproti tomu se zdráhalo Ralsko dávat peníze do oprav silnice, jež patří Mimoni.

Chtěli se rozšířit

Vše vzniklo v době, kdy vláda řešila, co bude s bývalými vojenskými prostory Ralsko a Mladá. „Mimoň si tehdy zažádala o bezúplatný převod nemovitého majetku po armádách v Ralsku do svého vlastnictví. Nešlo jim však o objekty samotné, ale o změnu hranic. Ty tehdy platící zákon umožňoval posunout, pokud by obec měla v jiném katastru dostatek nemovitostí,“ vysvětlil příčinu současného stavu starosta Ralska Miloš Tita.

Ve výsledku ale Mimoň svoje území tímto způsobem nerozšířila, avšak čtyři panelové domy s přilehlými chodníky a silnicí jí zůstaly. S pomocí státní dotace objekty zrekonstruovala a rozšířila bytový fond města. Do nich se zpočátku stěhovaly především sociálně slabé rodiny.

„Kvůli dotačním podmínkám bylo třeba byty rychle obsadit. Dnes už tomu tak není. Když přijde žadatel o byt, dáváme mu na výběr mezi samotnou Mimoní a Ploužnicí a je pouze na něm, kde chce bydlet,“ řekl starosta Mimoně František Kaiser.

Nemusí se starat

Samotná podstata toho, že jedna obec vlastní nemovitosti, potažmo domy s nájemními byty, v katastru obce jiné, se nelíbí Ralsku. Lidé, kteří se totiž nastěhují do domů Mimoně v Ploužnici, se stávají automaticky obyvateli Ralska. „Mimoň se tak nemusí již o své občany starat a nemusí přispívat na náklady spojené s jejich bydlením. Pokud tito nájemníci dostanou výpověď z bytu, musíme jejich bytový problém řešit my a přidělit jim náš nájemní byt,“ upřesnil Tita.

„Chtěli jsme, aby se vše vyřešilo, proto jsme žádali Ralsko o bezúplatný převod pozemků pod stavbami, což zastupitelé odmítli,“ řekl starosta Mimoně František Kaiser.

Hlavním důvodem zamítnutí žádosti je to, že Ralsko nemá možnost regulovat obsazování bytů nájemníky. „Můžeme pouze reagovat na skutečnosti, které vzejdou z rozhodnutí Mimoně,“ podotkl Tita. Podle něj chtějí naopak žádat Mimoň, aby jim bezúplatně převedla panelové domy s tím, že převezmou závazky spojené s dotací na jejich rekonstrukci v minulosti.

„Odstranil by se tak nesoulad mezi platbou nájemného do Mimoně a hrazením nákladů spojených s bydlením, jako je například veřejné osvětlení nebo údržba komunikací, které platíme my,“ vysvětlil Tita.

V souvislosti s tím František Kaiser oponuje, že nájem jde sice do Mimoně, ale Ralsko pro změnu získá za lidi, kteří bydlí ve zhruba 380 bytech ročně sedm tisíc na hlavu od státu. „Nemyslím si, že u našich zastupitelů projde bezúplatný převod majetku za sto padesát milionů korun,“ doplnil Kaiser.

Přesto se obě strany alespoň dohodly na tom, že si vyjasní, která část chodníku či silnice jim patří. „Je to kvůli tomu, aby bylo zřejmé, kdo je za ně zodpovědný. Platí, že hlavní starost je na vlastníkovi stavby,“ dodal Kaiser.