Kromě početné skupiny průvodců a dalších dlouholetých příznivců tentokrát přijeli i další brigádnici.

„Dozvěděl jsem se o této akci od svého známého a slíbil jsem, že přijedu, tak jsme tady,“ představil sebe a své přátele Petr Binder z Prahy, který je veřejnosti spíše znám jako Poutník Hroch a který svými aktivitami a různými formami putování podporuje projekty zaměřené na vzdělávání mládeže, obnovu památek a na pomoc dětem a seniorům.

Druhá polovina letošní turistické sezóny byla sice poněkud poznamenána obavami návštěvníků z následků povodní v Libereckém kraji, ale přesto se dá považovat za úspěšnou.

Skalní hrad ve Sloupu je nedílnou součástí obce a tudíž i péče o něj je svým způsobem její vizitkou. V té souvislosti si stačí připomenout letošní úspěch Sloupských v soutěži Vesnice roku 2010, v jejímž krajském kole se jim podařilo zvítězit a získat Zlatou stuhu.

Na závěr turistické sezóny proběhla na hradě řada nových úprav a oprav. Především se jedná o vyčištění a nové utěsnění spár mezi pískovcovými bloky nad hlavní částí někdejších pousteven, to je nad ambitem a skalním kostelem. Na zdech glorietu byly umístěny ozdobné dřevěné treláže, navozující atmosféru zdejších barokních zahrad, které zde existovaly v době před 300 lety.

„Na záhonech pod trelážemi jsme nyní v říjnu vysázeli popínavé růže, které odpovídají historickým odrůdám, pěstovaným v době baroka. Vybrali jsme je po konzultaci s odborníky přímo ve specializované školce v Sobotce na Jičínsku,“ řekl nám správce hradu Ivan Volman.

„Další popínavý druh byl vysazen také pod vyhlídkou na východní straně hradu, takže až se růže rozrostou a pokvetou, můžeme se těšit nacelkové zpříjemnění vzhledu hradního areálu.“

Autor: Marie Čcheidzeová