Středeční dopoledne strávili v Novém Boru žáci pátých tříd základních škol a praktické školy v městském parku. Organizátoři (město Nový Bor, DDM Smetanka, Sklářské muzeum, Turistické informační centrum, Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola a Kultura s.r.o.) pro ně připravili dopoledne plné soutěží. Tématem otázek a úkolů na všech stanovištích byla voda. Vítězné školní kolektivy obdrželi zajímavé ceny.

Veřejnost pak mohla zavítat například do Sklářského muzea, kam byl v tento den vstup zdarma. „V naší stálé expozici jsme některé z vystavených sbírkových předmětů označili kapičkou, protože mají vztah k tématu vody,“ uvedla ředitelka novoborského muzea Petra Ajšmanová.

V Turistickém informačním centru ve stejný den zahájili výstavu výtvarných prací žáků pátých tříd. Výkresy a prostorová díla si tu návštěvníci budou moci prohlédnout do 20. května.

Česká Lípa bude uklízet

Dobrovolnou úklidovou akci s názvem Za Českou Lípu krásnější vyhlašuje ke Dni Země radnice už od roku 1998. Podílí se na ní i firma Marius Pedersen.
„Všichni, kdo mají zájem se zapojit do jarního úklidu veřejně přístupných míst ve městě a jeho okolí, si mohou na odboru životního prostředí vyzvednout jednorázové rukavice a igelitové pytle, do kterých se budou dávat sesbírané odpadky,“ vyzývá starostka Hana Moudrá a upozorňuje, že akce nenahrazuje svoz komunálního odpadu ve městě. Jedná se o provedení jarního úklidu veřejně přístupných míst ve městě a jeho okolí.

Přiložit ruku k dílu mohou všichni, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Stanoviště naplněných pytlů bude nahlášeno OŽP, který ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. zajistí průběžně jejich odvoz. Všichni, kdo se aktivně zapojí do akce Za Českou Lípu krásnější, obdrží navíc poděkování starostky.

Základní škola uspěla

S projektem na ekologické téma přišli žáci základní školy na Slovance. V rámci projektu vybudovali nové okapy na budově školy, a tím si zabezpečili dostatek dešťové vody. Nemusejí školní pozemek a sad zalévat vodou pitnou. S řešením problému, kam nové okapy a nádoby na vodu umístit, přišli samotní žáci. Připevnili svod vody na spojovací koridor, který je mezi školou a jídelnou.

Žáci si také naplánovali vysázet kolem plotu školní zahrady nové túje. Škola je na sídlišti u frekventované silnice. Túje mají pomoci omezit dopad výfukových plynů na zahradu školy. Základní škola Slovanka je zapojená do programu Ekoškola, který organizuje Sdružení TEREZA. V programu Ekoškola je v současnosti zapojeno 232 škol z celé ČR.

ZAPojte se! umožňuje školám z celé ČR, aby přihlašovaly své projekty s ekologickými tématy, jako je šetrná spotřeba, třídění odpadu nebo péče o okolí školy. Jedna ze šesti oceněných škol, která získala finance na realizaci svého projektu, je právě základní škola Slovanka.

Historie Dne Země - 22. dubna

Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.

V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světe se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartování iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů.

Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální oteplování a čistou energii, a své akce během něj pořádalo asi 5000 environmentálních skupin z rekordních 184 zemí světa. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. 22. duben tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního environmentálního hnutí. (zdroj: www.denzeme.cz)