Jarní termín zkomplikovala epidemie koronaviru. „Situace nám nepřála a většina z 2 500 naplánovaných úklidů nemohla proběhnout. Věříme však, že 19. září se nám podaří uklidit kus Česka při Celosvětovém úklidovém dni, ke kterému se tradičně hlásíme. Naše krajina to potřebuje po koronaturistické sezóně více než kdy jindy,“ řekli organizátoři akce.

K letošnímu ročníku se připojili obyvatelé Harrachova, uklízet město a hory chodí čtyřikrát do roka. „Opět se zaměříme na nejnavštěvovanější místa, turistické trasy a oblast parkovišť. Nemine nás ani doprovodný program v podobě posezení u táboráku,“ podotkla referentka cestovního ruchu a propagace Lucie Nováková. „Akce se účastníme každoročně. Není nám totiž lhostejné prostředí, ve kterém žijeme. Letošní úklid, s ohledem na rodiny s menšími dětmi, je naplánovaný v okolí rodinného centra Maják a poté v Tanvaldu za lesíkem. Po akci si společně opečeme buřty,“ nastínila program Libuše Rydvalová z Majáku.

Od roku 2014 je pravidelným účastníkem i občanské sdružení Fortuna in natura, které pomáhá dětem i dospělým, se zdravotním či jiným postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením. V minulých letech uklízeli dobrovolníci v České Lípě podél řeky Ploučnice a sportoviště u zimního stadionu. Letos zaměří pozornost na jižní část břehu Novozámeckého rybníka, kde ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny vytvořili naučnou stezku. „Akci zakončujeme obvykle opékáním buřtů a rozdáváním menších dárků a sladkostí dětským účastníkům,“ podotkla jednatelka spolku Lenka Binderová.

Hlavním tématem letošního Celosvětového úklidového dne jsou cigaretové nedopalky. Jedná se o nejrozšířenější volně odhozený odpadek na světě. Lidé jich mimo koše vyhodí každou vteřinu až 300 kg. „Není naším úkolem v rámci dobrovolnických úklidových akcí vysbírat všechny nedopalky, to by byl věru nadlidský úkol. Chceme však na problém jejich odhazování upozornit a pomocí osvěty alespoň co nejvíce snížit množství nedopalků, které se dostanou do životního prostředí,“ vysvětlil Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko. Nedopalek se v přírodě rozkládá zhruba 15 let.

Dobrovolníci dostanou rukavice i trička

Se spolkem Ukliďme Česko a Českým svazem ochránců přírody spolupracuje firma DB Schenker, která se jako logistický partner stará o skladování a přípravu balíčků pro dobrovolníky. Ty obsahují pracovní rukavice, pytle, trička a další materiál. „Do Lidových sadů v Liberci dorazí v sobotu odhadem dvacet zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, aby se aktivně zapojili do úklidu,“ doplnil mluvčí firmy Martin Bacílek.

Rukavice si navléknou i klienti azylového domu v Ruprechticích, který provozuje obecně prospěšná společnost Návrat. „Hlavní myšlenkou je zpříjemnit si den jinou činností než obvyklým způsobem. Úklid zároveň umožňuje bez větší zodpovědnosti udělat něco pro své okolí,“ dodala Zuzana Kudláčková s tím, že uklízet budou v přilehlém lesíku.

Novinku letos představuje spolupráce s projektem bezkempu.cz, díky které mohou dobrovolníci o úklidovém víkendu zdarma přespat na některém z desítek kempovacích pozemků po celé republice a připojit se k úklidu přírody v jeho okolí.

Úklidová akce neušla ani pozornosti neziskové organizace Naděje, která zapojením do ní vede své klienty k ohleduplnosti k přírodě, okolí a k lidem samotným. „Při samotném průběhu si s klienty povídáme, snažíme se najít řešení jejich současných komplikovaných situací a na závěr si opečeme společně buřty,“ řekla sociální pracovnice Petra Tomšová. V obci Svijany budou sbírat odpadky, čistit chodníky, prořezávat větve, odplevelovat veřejnou zeleň, hrabat listí a větvičky a opravovat lavičky. Motivují místní obyvatele k tomu, aby pomáhali udržovat obec čistou a popřípadě se zapojili do celého systému její údržby. „Chceme seznámit veřejnost s tím, že čistota obce není jen záležitostí zastupitelů, nebo jen tak samo sebou. Její úklid je mnohem komplexnější aktivitou, než jen sebrat například odpadky,“ zdůraznil svijanský Petr Felkner.

Zatímco na Jablonecku se mohou lidé dále zapojit do úklidu kolem přehrady či v Kokoníně, na Liberecku se bude zvelebovat okolí v Hejnicích či v libereckých čtvrtích Perštýn nebo Králův Háj.