Práce by měly začít v září a oprava bude dokončena v polovině příštího roku. Na této ulici dojde i k jedné zásadní změně stane se z ní jednosměrka.

„Průjezd v této ulici bude umožněn od Liberecké ulice nahoru k ulici U Nemocnice. Důvodem nového řešení je malá šířka uličního prostoru, do něhož se bohužel nedá umístit obousměrná komunikace s chodníkem a podélným parkováním,“ uvedl místostarosta Juraj Raninec.

Zjednosměrnění ulice Pod Špičákem doporučil i dopravní expert Policie ČR s ohledem na nevyhovující rozhledové poměry při výjezdu z ulice Pod Špičákem do křižovatky s Libereckou ulicí. Rekonstrukce se bude provádět od křižovatky s ulicí Libereckou až k poslednímu rodinnému domu pod sídlištěm Špičák.

Kromě vlastní opravy komunikace stavba zahrnuje i nový chodník v části Liberecké ulice (cca 50 m směrem do Staré Lípy), rekonstrukci komunikace k zadní bráně nemocnice a části ulice U nemocnice ke křižovatce s Dlouhou, zrekonstruuje se veřejné osvětlení, vybuduje se cca 40 m dešťové stoky k odvodnění komunikace a přípojky splaškové kanalizace pro rodinné domy v dané lokalitě.