„Věřím, že přejmenování ulic je důležitý, symbolický krok, který vyjadřuje naši solidaritu s Ukrajinou, ukrajinskými občany a náš postoj v této složité době. Ulicím vracíme takové názvy, které jsou historické a neutrální a nebudou v budoucnu vzbuzovat žádné negativní postoje,“ sdělila starostka České Lípy Jitka Volfová s tím, že změna není namířena proti Rusům jako takovým.

Rozhodnutí českolipských zastupitelů vyvolalo značný rozruch, mezitím už vznikla on-line petice proti němu. Zatím má přes dvě stě podpisů. „Protože tato změna je zcela zbytečná, jedná se pouze o populistické gesto a způsobí mnoho problémů pro obyvatele a firmy nejen v těchto ulicích, žádáme o zrušení tohoto rozhodnutí a ponechání původních názvů ulic,“ informoval autor petice Michal Kotek.

Téma rezonuje i na sociálních sítích. „Odmítání boje na Ukrajině chápu plně, hmotnou podporu, co organizuje město, kvituji. Ale kvůli tomuto “solidárnímu“ gestu jste vyvolali nový boj, a to s úřady a administrativní i finanční zátěž u občanů a firem. Víc škody než užitku,“ prohlásila uživatelka Ivana. „Jenom parazitujete na módním tématu, večer se prohlédněte v zrcadle, jak vám narostlo sebevědomí. Radši opravte chodníky, ulice, dělejte něco opravdu prospěšného,“ okomentoval situaci Jaroslav.

Moskevské nebo Ruské ulice jsou v řadě českých měst. Ilustrační foto.
V České Lípě přejmenují ulice. Názvy Moskevská a Ruská budou minulostí

Na místní obyvatele a podnikatele čeká kolečko vyměňování dokladů a změn adres na smlouvách. Změna se dotkne zhruba 160 lidí, dále několika desítek právnických osob a živnostníků, dvou škol a také zastávek MHD „Moskevská“. Jim název zůstane až do poloviny prosince, než dojde ke změně jízdních řádů a rozhodne se o novém pojmenování.

Radnice svůj krok hájí. „Válka na Ukrajině se vyvíjí každou hodinou, ruští vojáci ostřelují civilní cíle, jako je například divadlo v Mariupolu a další. Tyto útoky na civilní cíle tak byly poslední kapkou, a proto jsme se nakonec rozhodli materiál předložit,“ upřesnila Volfová. Bod totiž nebyl zařazen na původní zveřejněný program březnového zastupitelstva. „Obyvatelům, kterých se změna dotkne, pak chceme v rámci úřadu vyjít maximálně vstříc, abychom jim proces výměny dokladů co nejvíce usnadnili,“ zdůraznila Volfová s tím, že městský úřad pošle všem dotčeným dopis, ve kterém je informuje o nastalé změně.

Česká Lípa kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině přejmenuje Moskevskou a Ruskou ulici.Česká Lípa kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině přejmenuje Moskevskou a Ruskou ulici.Zdroj: Město Česká Lípa

Bývalá Moskevská ulice nesla své jméno od roku 1946 a zůstalo jí i po masivním přejmenování ulic odkazujících na předchozí režim, ke kterému došlo po roce 1990. Historicky se ale tato ulice jmenovala Křížová, a to kvůli Křížové bráně do města. „Moskevská se na Křížovou ulici změní v délce od křižovatky s ulicí Jindřicha z Lipé ke kruhovému objezdu pod nemocnicí, druhá část ulice od kruhového objezdu pod nemocnicí směrem do Staré Lípy se rovnou spojí s ulicí Libereckou,“ informovala mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová.

Pojmenování Vilová odkazuje na typ zástavby v této oblasti, jelikož po roce 1900 zde vyrostla čtvrť vilových domů. Označení Ruská se používalo od roku 1945 a nové jméno ponese ulice v celé své délce, a to od křižovatky s Nawkovou ulicí po křižovatku s Jižní ulicí.