Ve směru z centra České Lípy je stanovena objízdná trasa pro veškerou dopravu po ulici 5. května přes silnici č. III/2624 na silnici I/9.

Úplná uzavírka ulice Vrchlického se dotkne několika autobusových spojů, a to linek 500250, 500251, 500281, 500400, 500450 dopravce ČSAD Liberec, 501259 dopravce MIRO bus, 510901 dopravce Quick Bus, 510902 dopravce Aleš Hemelík.

Spoje dotčených linek využijí vyznačené objízdné trasy, kdy ve směru od Nového Boru bude trasa vedena: I/9 – sjezd z I/9 – II/262 – Hrnčířská ulice – 5. května – III/2624 – I/9 a dále po své trase. V opačném směru, od autobusového nádraží, pojedou dotčené linky po ul. 5. května – III/2624 – I/9 a dále po své trase.

Dále pro veřejnou osobní linkovou dopravu platí:
- Po dobu úplné uzavírky nedojde k dočasným změnám obsluhy zastávek.
- Dopravci nebudou připravovat výlukové jízdní řády.
- Úplnou uzavírkou nebude dotčen provoz MHD Česká Lípa.

Vzhledem k délce uzavírky rekonstruovaného prostoru bude stavební firma STRABAG, která rekonstrukci bude provádět, v předstihu informovat obyvatele dotčené oblasti o průběhu stavby. V rámci stavby umožní nezbytný pohyb vozidel trvale bydlících obyvatel či nezbytného zásobování.