Akci pořádalo město Nový Bor na místě cyklistického okruhu. Na školní děti tak čekala přehlídka složek Integrovaného záchranného systému. Přítomní si mohli vyzkoušet i uniformy, pouta a další pomůcky.

Živo bylo i u hasičské cisterny pro velkoobjemová hašení. Nechyběly ani ukázky práce psovodů. Školákům přálo i počasí, celý program si užili a nešetřili zvídavými otázky.