Možnost vzdělávání dostávají zaměstnanci firem, které omezily výrobu či její omezení v důsledku poklesu poptávky plánují. „Tito zaměstnavatelé mohou podat u úřadu práce žádost o příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců zasažených nebo ohrožených omezením výroby a současně i o příspěvek na úhradu mezd těchto zaměstnanců za dobu jejich účasti na vzdělávání,“ uvedla ředitelka Úřadu práce v České Lípě Zdeňka Cibulková.

Zároveň ujistila, že úřad práce má pro tento účel dostatek finančních prostředků. Možnost zaplatit náklady přináší národní individuální projekt Vzdělávejte se!, financovaný z Evropského sociálního fondu. „Jednáme zatím se třinácti zaměstnavateli, kteří projevili zájem o účast v tomto projektu nebo již připravují žádosti,“ upřesnila Zdeňka Cibulková.

Zaměstnavatelé sami volí formu, obsah i dodavatele odborného vzdělávání svých pracovníků a obě cílové skupiny – tedy zaměstnavatelé i zaměstnanci – získají finanční prostředky, a tím i možnost na zachování počtu pracovníků. „Firmy podávají žádosti podle místa pracoviště, nikoliv podle sídla,“ upozornila tisková mluvčí úřadu práce Marcela Ottová.

Na konci února letošního roku dosáhla míra nezaměstnanosti na Českolipsku 11,2 procentního bodu, což představovalo desátou nejvyšší míru nezaměstnanosti v celé České republice. Lze předpokládat rostoucí trend.