Jak vysoká je u vás aktuální úplata za vzdělání, tedy „školné“ za pololetí?
Průřezová přípravná výchova vychází na 800 korun za pololetí, stejně jako přípravná hudební výchova či základní studium sborového zpěvu, ale pokud dochází žák na výuku nástroje či sólového zpěvu, za sborový zpěv neplatí. Základní studium nástroje či sólového zpěvu stojí 1 200 korun za pololetí. Výtvarný obor žáka přijde na jeden tisíc korun a literárně-dramatický obor o stovku levněji za pololetí.

Jak se tento poplatek meziročně vyvíjel, plánujete ho zvyšovat? A co školné zahrnuje?
Nezdražujeme a ani se zdražovat nechystáme. Úplata za vzdělání zahrnuje veškerou výuku, ve výtvarném oboru včetně materiálu.

Kdy přijímáte nové žáky?
Nové žáky přijímáme vždy k začátku školního roku. Ve výjimečných případech i v průběhu, ale většinou se jedná o žáky do přípravného studia. Talentové zkoušce předchází nábory, výchovné koncerty pro školy a školky a workshopy pro mateřské školy, kdy se tyto akce konají v průběhu března až května. Dny otevřených dveří máme vždy v týdnu před velikonočními prázdninami. Přihlášky na nový školní rok mohou rodiče zasílat od ledna do začátku června. Přijímací řízení v letošním roce u nás probíhá 12. až 14. června.

Kytarový soubor ZUŠ Nový Bor.
Základní umělecké školy v Libereckém kraji nabízejí za málo peněz hodně muziky

Mohou se hlásit i dospělí?Ano, mohou se hlásit i dospělí, ale dospělé studenty nepřijímáme, protože naše škola má zaplněné úvazky pro učitele a vždy mají u nás přednost děti.

Je podmínkou, aby bylo dítě (či dospělý žák) nadané, projevilo jasný talent, aby školu mohlo navštěvovat?
Ano, musí prokázat umělecké předpoklady ke studiu. Pokud u talentových zkoušek vyhodnotíme, že na daný obor nemá předpoklady, zkoušíme ho i z jiných oborů a poté rodičům doporučíme jinou alternativu. Pokud tedy má dítě vlohy alespoň na některý z nabízených oborů a je volná kapacita.

Myslíte si, že je obecně studium v rámci základních uměleckých škol dostupné, levné?
Myslím si, že je levné. Dostupné si myslím, že také, ale záleží, zda má daná škola dostatečnou kapacitu, prostory a především učitele. Například u nás je velký zájem o hru na klavír. V minulém roce jsme neuspokojili téměř 40 uchazečů, kteří se hlásili právě na tento nástroj.

Obchvat zatím představuje jen první etapa u Sosnové zastavená v roce 2010 tehdejším ministrem dopravy Vítem Bártou.
Další část obchvatu České Lípy je po třinácti letech na dohled

Soukromá výuka by vyšla mnohem dráž?Samozřejmě. Rodiče neplatí výuku, ale pouze zanedbatelnou částku na provoz školy. Je to symbolická úplata za vzdělání. Provozní náklady školy jsou dotované z velké části zřizovatelem a mzdy jsou dotované ze státního rozpočtu. Žák individuální výuky má v průměru za rok 40 hodin individuální výuky, 40 hodin hudební nauky, plus koncerty, korepetice, soutěže a workshopy, což představuje cca 90 hodin. A zaplatí 2 400 korun za rok. Když uděláte výpočet, vyjde vám 27 korun na vyučovací hodinu. A kdo by za takovou částku soukromě vyučoval? Odpověď asi znáte.

Nepohybuji se v soukromé výuce, ale z doslechu vím, že si říkají soukromí učitelé 300 až 500 korun za vyučovací hodinu. Což znamená, že za rok rodiče zaplatí při takové frekvenci, jakou nabízí umělecké školy, v nižším tarifu 27 000 korun. Což je proti našim 2400 korunám velký rozdíl. Rodiče se většinou potom uchylují k tomu, že na soukromou výuku nechodí pravidelně a pravidelnost je v našem řemesle hodně důležitá.

O jaký hudební nástroj je u vás největší zájem?
Vede hra na klavír a hra na kytaru.

Česká Lípa židovská - uctění památky židovských obyvatel.
Lidé čistili Kameny zmizelých, první se v České Lípě objevily před pěti lety

Hraje ve volbě nástroje i jeho cena?
Myslím si, že nikoli. Nákladnější dechové nástroje škola zapůjčuje za 50 korun měsíčně a rodiče, kteří hlásí žáky na klavír, většinou mají nástroj doma z dětství.

Máte žáky jen z Nového Boru a okolí? Respektive z až jak vzdálených míst k vám žáci dojíždí?
Žáci k nám dojíždí z okolních vesnic, ale i z České Lípy, Mimoně, Rumburku, Krásné Lípy, nebo Varnsdorfu.

Registrujete v ZUŠ nějaké případy, že kvůli současným krizovým časům museli žáci školy nechat?
Zatím jsme na škole nic nezaregistrovali. Většinou je to pro nezájem o studijní zaměření, časovou vytíženost, ukončení studia či nezájem rodičů.