„Dohodli jsme, že město dá úřadu práce k dispozici budovu č. p. 262 v Egermannově ulici. Objekt je podstatně větší, úřadu bude víc vyhovovat. Dvěma nájemníkům, kteří budovu využívali, jsme po dohodě ukončili nájemní smlouvu,“ uvedl místostarosta Stanislav Valdman.

Dům ve Dvořákově ulici koupil Nový Bor v r. 2001 od Severočeské Energetiky a.s. Děčín za 500 tisíc korun a za darování budovy trafostanice v lokalitě Rumburských hrdinů. Před dvěma lety zastupitelstvo schválilo záměr prodeje objektu obálkovou metodou, ale k prodeji budovy nakonec nedošlo, ačkoliv o koupi usilovali dva zájemci.

Ředitelka ÚP Zdeňka Cibulková tehdy požádala, aby bylo rozhodnutí o prodeji odloženo, poněvadž vláda uvažovala o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu.

Před dvěma lety prostory ve Dvořákově ulici potřebám úřadu práce vyhovovaly, ale dnes už ne. „Příčinou je mimořádná situace na trhu práce v okrese Česká Lípa, nárůst nezaměstnanosti na 13,2% ke konci června 2009 a hromadné propouštění z důvodu strukturálních změn ve sklářském a automobilovém průmyslu,“ vypočítává Zdeňka Cibulková.

„Abychom zajistili bezproblémový chod úřadu práce ve vztahu k evidenci uchazečů a výplatě podpor v nezaměstnanosti, museli jsme na pracovišti v Novém Boru navýšit počet zaměstnanců.“

Dislokované pracoviště Úřadu práce v Novém Boru využívají uchazeči o zaměstnání z celého regionu Novoborsko. Prostory nevyhovují pracovníkům úřadu, ale ani uchazečům o zaměstnání, poněvadž při zprostředkování zaměstnání musejí na jednání čekat v nedůstojných podmínkách i mimo budovu. Proto byla loni na podzim zahájena jednání a Novoborští začali hledat nové prostory pro pracoviště ÚP.

„Letos v květnu jsme se dohodli na možnosti využití prostor v budově č. p. 262 v ulici B. Egermanna, kde je dosud vzdálené kontaktní místo odboru státní sociální podpory úřadu práce. V jedné budově mohou být kompletně poskytovány služby úřadu práce v oblasti zprostředkování zaměstnání a zároveň i dávky státní sociální podpory,“ upozorňuje na výhodu nového pracoviště ředitelka Úřadu práce Česká Lípa.

„Dům v Egermannově ulici již upravujeme pro potřeby úřadu práce, k přestěhování dojde do nejdříve,“ předpokládá místostarosta Stanislav Valdman.
„O dalším osudu objektu č. p. 319 ve Dvořákově ulici jsme hovořili na radě města. Necháme jej odhadnout a připravíme zastupitelstvu podklady pro prodej objektu,“ dodává místostarosta.