K nejhlasitějším kritikům projektu patří město Nový Bor nebo Dolní Podluží. „Zatím nám oficiální rozhodnutí ministerstva k EIA nepřišlo, k dispozici jsme měli jen dílčí dokumenty. Až ho obdržíme budeme reagovat,“ uvedla místostarostka Nového Boru Stanislava Silná. Pokud bude dokument nekompromisní a opět v rozporu s územním plánem města, tak radnice využije všech zákonných možností jak zabránit stavbě stožárů u čtvrti Arnultovice.

Všechno nad zemí

Ještě nedávno přitom schválili zastupitelé Nového Boru vstřícný krok – stožáry nejzasaženější pozemek v Arnultovicích je město ochotné odkoupit výměnou za to, že u domů nepovedou dráty velmi vysokého napětí 110 kV, ale podzemní kabel.

Pro tuto část vedení, která se dotýká přímo Arnultovic, totiž předložili energetici tři nadzemní varianty – jižní, severní a superseverní. Všechny procházejí v blízkosti obytných domů a ani jedna z nich není v souladu s územním plánem Nového Boru.

Podle radnice investor prosazoval pouze variantu se stožáry, která je nejlevnější. „Navržené nadzemní trasy jsou rovněž v rozporu s novelou zákona, podle níž se vedení o napěťové hladině 400 kV a vyšší v zastavěném území umisťují nad zem. Tato změna neplatí pro vedení distribuční soustavy 110 kV,“ připomněl už dříve novoborský starosta Jaromír Dvořák.

Městu se nabídka nelíbí

„Město skla“ všechny tři nadzemní varianty odmítá. Jeho hlavními argumenty jsou zdravotní rizika, znehodnocení pozemků v obytné zóně a také vizuální stránka stavby. „Neměl jsem dojem, že by brali naše připomínky v úvahu, přitom se dohadujeme o zanedbatelných pár set metrech kabelového vedení,“ konstatoval při veřejném projednání EIA starosta Dvořák.

Krajský předseda Společnosti pro trvale udržitelný život Miroslav Hudec se netají názorem, že společnost ČEZ jedná sobecky a „protievropsky“, protože záložní vedení by se podle něj dalo k Varnsdorfu přivést doslova pár stovkami metrů ze SRN, zatímco tady jde o desítky kilometrů. „Sice vykládají, jak by to bylo technicky skoro nemožné, ale nevěřím jim. Když se od nás třetina vyrobené elektřiny vyváží, tak to asi jde zařídit,“ uvedl Hudec.

Podle mluvčí skupiny ČEZ Soni Holingerové z nejnovějšího stanoviska ministerstva životního prostředí vyplývají z ekologického hlediska přijatelná řešení trasy vedení, která po územním a stavebním řízení a po realizaci stavby zajistí potřebnou spolehlivost zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. „ČEZ Distribuce by ráda dokončila výstavbu vedení do roku 2023,“ uvedla Holingerová.

Za nové energetické napojení dlouhé roky lobují také starostové ze Šluknovska, kteří chtějí zajistit stabilní dodávky elektřiny. „Je možné čekat, že se ještě někdo odvolá. Pro nás to ale znamená větší jistotu v době opakujících se vichřic. Navíc začíná být problém s připojením nových větších odběrných míst, na řadě lokalit jsme totiž na hraně možných odběrů,“ řekl starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Koridor vysokých stožárů by měl vést z České Lípy do Nového Boru po Crystalex po stávající trase 35 kV. Na něj by měla navazovat zhruba 33 kilometrů dlouhá nová trasa stožárů z Nového Boru na Varnsdorf. Náklady na výstavbu se budou odvíjet od vybrané trasy. „Jsme připraveni i nadále v procesu přípravy územního rozhodnuti komunikovat s majiteli dotčených pozemků i s obcemi a městy a hledat oboustranně optimální řešení, přičemž budeme akceptovat doporoučení vyplývající z kladného stanoviska EIA. Nedávný orkán opět prokázal nutnost a potřebnost vybudováni spolehlivého propojovacího vedení pro region,“ vysvětlil místopředseda představenstva ČEZ Distribuce Radim Černý.