Ke každému článku je otevřená diskuse.

Sdělte všem svůj názor na věc.

Vaše názory nebudeme cenzurovat a uvidí je ti, kterých se článek týká.

(srolujte dolů pod článek a přidejte také svůj příspěvek do diskuse)

 

Novoborská městská rada doporučila prodat dům, ve kterém sídlí úřad práce.
Na městských internetových stránkách o tom radní informovali v podobě usnesení městské rady.
Prodej domu s číslem popisným 319 v Dvořákově ulici v Novém Boru budou tedy projednávat zastupitelé města na svém říjnovém zasedání.
Ačkoli se novoborští představitelé města už dlouho snaží zprůhlednit financování města a nemovitý majetek se snaží prodávat formou veřejné dražby, tento dům doporučuje rada prodat formou obálkové metody.
Člen městské rady Libor Fafala nám na otázku proč rada doporučuje prodat dům formou obálkové metody a nikoli v transparentnější dražbě odpověděl:
„Obálkovou metodu jsme zvolili proto, abychom mohli určit podmínku provozovat zde zdravotní a sociální služby. To v dražbě nelze,“ vysvětlil Libor Fafala.
Jak vyplývá ze slov Libora Fafaly, podmínkou prodeje rada města určila to, že nový majitel bude muset budovu využívat ke zdravotním a sociálním službám. Pokud tedy zastupitelstvo prodej schválí v této podobě a budovu někdo koupí, bude se muset úřad práce vystěhovat. Úřad práce je totiž státní úřad, nikoli zdravotní a sociální zařízení.
Libora Fafaly jsme se proto zeptali také na to, co bude s úřadem práce:
„Podle mého názoru nic nebrání tomu, aby nový majitel uzavřel nájemní smlouvu i s úřadem práce,“ argumentoval Libor Fafala.
„Úřad práce je sice státní úřad a neposkytuje zdravotní a sociální služby, ale i tak v tomto nevidím problém. Jde pouze o to, zda se úřad práce dohodne s novým majitelem,“ doplňuje Libor Fafala.

Vzhledem k velmi nízkému nájmu, který v současnosti úřad práce městu platí, se však domnívá, že se úřad práce s novým majitelem nedohodne. Pokud se tak stane, město mu pravděpodobně nabídne nové prostory, nebo se jeho pobočka v Novém Boru zruší úplně. Nezaměstnaní by pak museli dojíždět na úřad do České Lípy.
Na důvod podmínky zřídit v budově sociální a zdravotní zařízení jsme se zeptali také dalšího člena rady a zároveň místostarosty města Jindřicha Mareše. „Tuto podmínku navrhneme zastupitelstvu především proto, aby budova sloužila občanům,“ řekl Jindřich Mareš. Na otázku proč tedy uvedli podmínku takto konkrétně, odpověděl velmi stručně: „Nechceme, aby zde vznikla další herna.“
K doporučení novoborské městské rady prodat úřadu práce střechu nad hlavou se vyjádřila tisková mluvčí českolipského úřadu práce Marcela Ottová. „Úřad práce v České Lípě neobdržel zatím od města Nový Bor oficiální cestou informaci o záměru prodat dům ve Dvořákově ulici, ve kterém je umístěno dislokované pracoviště ÚP,“ sdělila Marcela Ottová. „V příštím týdnu proběhne jednání ředitelky úřadu práce Zdeňky Cibulkové se starostkou Nového Boru Stanislavou Silnou. Při této příležitosti bude záležitost záměru prodeje domu ve Dvořákově ulici projednána,“ dodala.
Po všech vyhýbavých a nekonkrétních odpovědích jsme se zeptali té nejzainteresovanější osoby. Tou je zastupitel města Nový Bor MUDr. Miroslav Coufal. Právě on totiž podal žádost na městský úřad se záměrem budovu koupit. Není tajemstvím, že ve společnosti, která vlastní a provozuje polikliniku naproti přes silnici, je společníkem a jednatelem právě on.
„V únoru letošního roku vyhlásilo město na žádost úplně jiného podnikatele záměr prodat tuto budovu. Přihlásili jsme se dva. Původní žadatel, kterým byl provozovatel optiky v této budově, se nakonec výběrového řízení vůbec nezúčastnil,“ řekl Miroslav Coufal.
„První zájemce nabídl sice vyšší cenu, ale neuvedl žádný podnikatelský záměr. Naopak my jsme předložili podrobný podnikatelský záměr, ale cenu jsme nabídli ve výši té minimální možné, tedy tři miliony, a to ještě s žádostí o umožnění postupného splácení. Ani jeden z nás tedy neuspěl,“ pokračoval v objasňování vzniklé situace.
„Naším záměrem, který jsme také předložili radním, je přesunout do této budovy rehabilitační centrum. Chceme využít bezbariérového přístupu a rehabilitaci přestěhovat z nevyhovujících sklepních prostor naší polikliniky, kde je teď,“ vysvětlil dále.
Součástí záměru je podle Coufala využití zdejších bytů pro další lékaře, kteří je budou zastupovat, až nebudou moci svou profesi vykonávat.
„Spádová oblast, kterou naše poliklinika pokrývá, čítá totiž přes dvacet pět tisíc lidí a na poliklinice závisí mimo našich zaměstnanců také dalších sedmdesát externích lékařů. To bez pomoci nových posil nemůžeme s přibývajícím věkem zvládnout. Počítáme i s prodloužením nájemní smlouvy pro optiku, která svými službami doplňuje služby zdravotnické,“ upřesnil.
„Náš záměr se radním zalíbil a podmínku provozovat zde zdravotní a sociální služby do výběrového řízení zařadili. Není to nejšťastnější řešení. Vím, že to teď vypadá, že je dopředu rozhodnuto o kupci, ale tak to zdaleka není. Do výběrového řízení se může i nadále přihlásit kdokoliv jiný,“ řekl na závěr Miroslav Coufal.

Další zprávy z regionu najdete zde