„Nejvíce úrazů utrpěli nováčci mezi dvaceti a pětadvaceti lety, kteří se zraní obvykle z neznalosti rizik, chybějících dovedností a zkušeností. Druhou nejohroženější skupinou jsou poněkud překvapivě zkušení pracovníci mezi čtyřiceti a pětačtyřiceti lety, kteří často trpí provozní slepotou. Jedná se o rutinéry, jejichž pracovní činnosti jsou již téměř nevědomé a plně zautomatizované, často také přeceňují své zkušenosti,“ myslí si Lubomír Winkler ze společnosti Ardon Safety, která poskytuje bezpečnostní řešení pro zaměstnance z výrobních profesí.

Riziko úrazů, jež vznikají například při práci se stroji, lze podle odborníků snadno snížit pomocí jednoduchých opatření.

„Zaměstnancům pomůže, když přestanou podléhat iluzi, že zrovna jim se budou úrazy vyhýbat. Praxe totiž ukazuje, že pravděpodobnost nehody se výrazně zvyšuje kolem tisícího opakování nějakého pracovního úkonu. Z technických řešení se nám osvědčili třeba bezpečnostní světelné bariéry, které dokážou detekovat rizikový pohyb,“ říká Antonín Zajíček ze společnosti Schneider Electric, která se profesně zabývá bezpečností strojů.

Ilustrační foto
Dávejte pozor v adventu na otevřený oheň. Neopatrnost se může krutě vymstít

K největšímu počtu pracovních úrazů dochází v pondělí dopoledne mezi devátou a jedenáctou hodinou. Podle experta na bezpečnost práce Petra Kaňka za to může zejména nastavení českého sociálního systému.

„Pokud srovnáme například úraz končetiny, k němuž došlo v soukromém čase, s odškodněním úrazu vzniklým v pracovní době, je rozdíl v náhradách a dopadu na příjem domácnosti poměrně vysoký. V některých firmách se polovina lidí zraní v pondělí beze svědka, což je leckdy podvod a záměr,“ uvádí Kaněk.

K úrazům dochází nejčastěji v lednu, za což může zejména charakter počasí. V zimních měsících jsou totiž úrazy často spojené s pády na zledovatělém povrchu. V dalších měsících pak úrazovost klesá, na podobnou úroveň jako v zimě se tak znovu dostává až v květnu, kdy dochází k zahájením sezonních prací.

Požár plynové kotelny panelového domu v České Lípě vypukl v sobotu 2. prosince.
Další únik plynu na Severu se nepotvrdil