Stížností se zabýval Krajský úřad Libereckého kraje a rozhodl, že název ani reklama baru (okřídlená zadnice) neodporují dobrým mravům.

„Reklamní poutač v Hrnčířské ulici je určen určité cílové skupině lidí, u které lze předpokládat, že jej za nemravný nepovažují. Slovo v názvu provozovny je v hovorové češtině velmi frekventované a bývá používáno jako synonymum pro legraci, dobrou zábavu a podobně,“ dovídáme se z vyjádření správního odboru krajského úřadu.

Podnikatel Martin Hlavinka se hájil tím, že se nechal inspirovat názvem podobného úspěšného zařízení v Praze. Podle zákona by se mohlo jednat o přestupek veřejného pohoršení. To může nastat při naplnění tří znaků: musí být spácháno veřejně, jednání musí subjektivně pohoršovat více než dvě osoby,které budou tomuto jednání obvykle přítomny současně, a musí být v rozporu s tím obsahem mravnosti, na němž se společnost shoduje.

„Při jednání s podnikatelem došlo k dohodě, že se pokusí reklamu na provozovaný music bar jak graficky tak významově upravit. Orgán dozoru podle zákona o regulaci reklamy neshledal v tomto případě důvody k zahájení řízení z moci úřední,“ dodal JUDr. Jiří Němec, vedoucí správního odboru krajského úřadu