Město Nový Bor se zapojí do velkého vzdělávacího programu zaměstnanců úřadu. V letech 2008 až 2015 se zaměstnanci města v rámci strategického plánu města začlení do projektu s názvem 3K Vévodovo křišťálové jablko. Co se pod názvem projektu skrývá vysvětluje jeho předkladatel Antonín Metál, tajemník novoborského městského úřadu.
„Projekt se týká přibližně dvou set padesáti zaměstnanců městských úřadů ve třech městech, a to ve Frýdlantu v Čechách, který je spojený s vévodou Valdštejnem, v Novém Boru – odtud slovo křišťálové, a v Jablonci nad Nisou (jablko). Za 3K je potřeba vidět kvalitu, kooperaci a komunikaci,“ vysvětluje tajemník. „Projekt je orientovaný například na projektové řízení, jazykové vzdělávání, obsluhu výpočetní techniky, hodnocení zaměstnanců a projektové a procesní řízení,“ dodává.
Rozpočet plánu vzdělávání se blíží deseti milionům korun a měl by být dotovaný z fondů Evropské unie. Nositelem projektu rozvrženého do tří let je město Jablonec nad Nisou a to bude také žadatelem o dotaci.
Strategický plán vzdělávání zaměstnanců se stane součástí koordinovaného plánu rozvoje města. Proto jeho autor považuje za stěžejní tři témata, která jsou pro rozvoj města důležitá. „Kvalitu poskytovaných služeb by měly přinést hodnocení a zaměstnanců a pohovory s nimi ve vazbě na komunikaci, stres a jednání s veřejností. Procesní řízení a tvorba procesních map, činnosti jednotlivých agend a jejich implementace v praxi by se měly odrazit na efektivitě veřejné správy. Z projektového řízení by měly vyplynout způsoby vícezdrojového financování místních samospráv,“ přepokládá Antonín Metál. Zdůrazňuje, že projekty by neměly být v budoucnu financované jen z EU. „Do místních samospráv je třeba zapojit širokou veřejnost a vytvářet podmínky pro aktivní účast podnikatelů a institucí při výkonu místní samosprávy.“
Proto tajemník připravuje společně se starostkou Nového Boru Stanislavou Silnou v rámci města další projekt, který se týká pouze vícezdrojového financování místních samospráv v podmínkách EU.
„Musíme se připravit na období, kdy se dotace z EU sníží. Zlomovými budou léta 2011 až 2014. Bude nezbytné zajistit pro fungování místní samosprávy dostatek zdrojů,“ upozorňuje tajemník. „Neobejdeme se při tom bez zahraničních zkušeností, cenné pro nás budou zejména poznatky z partnerských měst Nového Boru,“ míní Antonín Metál s poukazem na rozpočet ČR, který se do budoucna nejeví k samosprávám jako štědrý. „Fungování místních samospráv a přiměřený příliv finančních zdrojů je třeba zabezpečit v celém mikroregionu. Proto si myslím, že by se do připravovaného projektu měly zapojit všechny obce z Novoborska,“ dodává starostka města.

Další zprávy z regionu najdete zde