Tak jako je Klíč branou do Lužických hor, tak lávka je jejím mostem. O tomto víkendu se motoristé setkali s uzavřeným obchvatem Nového Boru. Důvodem byla stavba dřevěné lávky, která je minimalisticky spojena s ocelí a betonem tak, že nenarušuje okolní krajinu.

„Lávka má šířku přes tři metry a je určena pěším a cyklistům. Samotná měří přes šedesát jeden metr a násypové rampy jí prodlužují na jedné straně o devadesát a na druhé o zhruba třicet metrů,“ připomněl Milan Geby, referent odboru rozvoje města.

V sobotu kolem druhé odpoledne si pracovníci dodavatelské firmy opravdu dali záležet a začali s doslova hodinářskou prací, když pasovali jednotlivé prvky do připravených betonových základů. Do konce víkendu dokončili základ stavby a na řadu přijdou další nezbytné práce, jako je mimo jiné osazení lávky zábradlím a podlahou či terénní úpravy.

Nová dominanta se skládá ze tří hlavních částí. Na každé z opačných stran byla vsazena jedna část. Třetí je samotná lávka, která se vznáší nad silnicí. Dva jeřáby a pět dělníků už od pátku montovali dřevěné přemostění, které překlene silnici I/13 a I/9. Sestavení mostu probíhalo na zemi, aby ho posléze mobilní kolosy s vysokou nosností vyzdvihly a umístily do betonových patek.

Stavba je součástí projektu Cesta k sousedům a novoborská radnice do lávky zatím v tomto roce investovala největší položku ze svého rozpočtu, zhruba sedm milionů korun, bez projektové dokumentace. Celých devadesát procent nákladů pokryje dotace z operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Zbylou částku doplatí ze svého radnice v Novém Boru.

Slavnostní otevření lávky je naplánováno na 4. září a zúčastní se ho nejen starostové Nového Boru a Oybina, ale i ostatních partnerských měst. V rámci mimořádné akce je připravena jízda na koních, občerstvení a soutěže, které připraví DDM Smetanka v Novém Boru.

Autor: Tomáš Mařas