Problémových dětí, které potřebují zvláštní ústavní péči, na severu Čech zase přibude. Počítá se s jejich umístěním do speciálního zařízení na Českolipsku, kde má své pobočné pracoviště Výchovný ústav pro děti a mládež v Děčíně-Boleticích.
„Konkrétně jde o náš komplex v Kamenickém Šenově, kde jsme loni na podzim zahájili rozsáhlejší rekonstrukci objektů. Především jsme tam neměli vlastní kuchyň. Tu už budeme mít. Stavební a další úpravy, které si vyžádaly více než dvanáct milionů korun, se týkaly i ostatních prostor,“ vysvětlil ředitel boletického ústavu Jaroslav Žejdl.
Ukončená přestavba umožní zvýšení kapacity o dalších osm klientů. „Dosud jsme jich tam měli patnáct, maximálně jich mohlo být šestnáct. Tvořili dvě výchovné skupiny a teď přibude třetí, znovu osmičlenná,“ uvedl Žejdl. Po dobu rekonstrukce byli stávající klienti v náhradním objektu v Benešově nad Ploučnicí. Do Kamenického Šenova se vrátí koncem srpna, až se podaří tamní prostory vybavit nábytkem a dalším potřebným zařízením.
Šenovský komplex má v systému výchovných ústavů specifické postavení. Končí tam mladíci, kterým soudy nařídily ústavní výchovu vlastně až na prahu dospělosti.

Výjimkou proto nejsou klienti, kteří už překročili hranici sedmnácti let. Na sever Čech se dostávají z celé republiky.
„Stává se tak z nejrůznějších důvodů. Přebíráme je do péče v době, kdy selhaly nebo se ukázaly jako ne dost účinné všechny předchozí kroky a pokusy o nápravu ze strany jiných institucí. V drtivé většině ale tito klienti stejně v osmnácti letech zařízení opouštějí, a tak máme poměrně krátkou dobu třeba jen několika měsíců na to, abychom mohli jejich chování změnit,“ poukázal Jaroslav Žejdl na úskalí omezeného výchovného působení, o které se snaží speciální pedagogové a psychologové. Určitá potíž je i v tom, že ústav skoro neustále bojuje s nedostatkem těchto odborníků. Třeba právě v Kamenickém Šenově byl na postu psychologa externí spolupracovník.
„Většina těch dětí má nějaké psychické zvláštnosti, které pramení třeba z jejich hyperaktivity. Vyžadují více péče i tolerance. Když tomu tak není, nastávají těžkosti, které pak pomáháme společně překlenout,“ připomněla psycholožka boletického ústavu Petra Poljaková.
Pokud nejsou v pořádku všechny vztahy v rodině, nedokáže plnit své poslání a násobí se problémy v chování doma i ve škole a později třeba i na učilišti, které mnozí ani nedokončí. Cesta do Kamenického Šenova je pak vyústěním předchozích potíží. Pro rodiče tamních problémových dětí je snad jedinou výhodou to, že na pobyt nemusí finančně přispívat. Klienti se vesměs zapojují do práce a náklady hradí z vydělaných peněz. ⋌