„Při prohlídce jsme zjistili, že prostor splňuje požadavky na uložení všech druhů předmětů včetně sbírkových. Vlhkost se zde pohybuje v rozmezí od 60 do 70 procent a teplota je celoročně stabilní kolem 14 stupňů. Současný stav nevyžaduje nákladné stavební nebo technické úpravy ani úklidové zásahy. Zabezpečení odpovídá našim požadavkům a bude doplněno jen minimální investicí,“ informoval ředitel českolipského muzea Zdeněk Vitáček.

Kryt v hodnotě 770 tisíc korun byl vybudován v utajení pro případnou ochranu úzké skupiny vybraných představitelů vedení českolipského okresního národního výboru a nebyl určen pro civilní obyvatelstvo. Byl vyřazen z centrální evidence krytů, je morálně a především technicky zastaralý. Jeho uvažované přebudování na záložní pracoviště krajského krizového štábu se nakonec neuskutečnilo – není uvnitř dostatečně veliký a úpravy by stály moc peněz.

Kryt v Lucemburské ulici v Liberci.
Krytů jsou v kraji stovky, velkých i malých. Notně je však ohlodal zub času

„Původně chráněné pracoviště pro soudruhy z okresního národního výboru jsme zvažovali v minulosti využít jako záložní místo krajského krizového štábu, ale je to poměrně malý prostor, který nebyl stavěn jako kryt pro sídliště,“ komentoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Zájem o tento prostor vznikl na krajském úřadě v souvislosti s tím, že českolipské muzeum, jehož je Liberecký kraj zřizovatelem, připravuje rozsáhlou rekonstrukci tří svých objektů detašovaných pracovišť. V Červeném domě, původně renesančním loveckém letohrádku, vznikne stálá expozice lovu, palných a sečných zbraní ze sbírky muzea. V dalších budovách se plánují nová odborná pracoviště, specializované dílny a depozitáře. A kvůli dočasnému vystěhování a vyklizení těchto objektů bylo nutné najít v České Lípě vhodný prostor, kam s vybavením budov. Tím je právě kryt.

Kryt se zase uvolní

„Po dokončení rekonstrukce všech objektů a vybudování centrálního depozitáře v Českém Dubu se sbírkové předměty přestěhují a kryt se uvolní. Nabízejí se dvě možnosti jeho využití. Buď předání městu, anebo vybudování nové muzejní expozice, která návštěvníky seznámí s obdobím od roku 1945 do roku 1990 s důrazem na téma studené války na Českolipsku. To je však horizont minimálně 5 let, takže máme na rozhodnutí dost času,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová.

Podle starostky města Jitky Volfové byl podzemní kryt na sídlišti Sever vybudován v době, kdy tam rostl blok obchodů a služeb a stavěl se tak tajně, že o tom nevěděl skoro nikdo. „Podobných objektů, které se dají využít při krizových situacích, ve městech není mnoho, proto bychom ho rádi od Libereckého kraje získali, zrekonstruovali a měli k dispozici,“ uvedla starostka České Lípy.

Letohrádek nazývaný Červený zámeček nebo Červený dům v centru České Lípy, italská renesance. Spravuje ho Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa, které uvnitř má depozitáře a dílny.
Lípa stojí o svůj renesanční klenot. Vidí v něm další přirozené centrum města

 „Jistý čas tam měla už svůj sklad knihovna. A například když začala uprchlická krize, tak se na město obracela řada občanů a dotazovala se na to, jestli nějaké takové objekty vůbec má. Ve své době, pro nějaké skladování, rychlou pomoc by tento úkryt mohl sloužit, samozřejmě pokud by byla jaderná nebo chemická válka, tak by asi využitelný nebyl. Ale vzhledem k tomu, co se děje v poměrně blízké vzdálenosti od nás, je třeba i na toto myslet,“ řekla starostka Volfová.

V pozdějším převodu krytu městu Česká Lípa nevidí Půta problém. „Rozumím potřebě města, že o něj má zájem. Jsme otevřeni o tom jednat a bezúplatnému převodu se nebráníme, koneckonců jsme kryt dostali také zdarma od státu,“ podotkl hejtman.