Po promluvě historika Michala Panáčka rozeznělo prostory kostela Duo Kchun, které tvoří tenorista Martin Prokeš a barytonista Marek Šulc.

„Chtěla bych jménem Církve československé husitské vyjádřit velké poděkování jednak Vlastivědnému spolku Českolipska i všem účastníkům koncertu za jejich dobrovolné vstupné věnované do sbírky na záchranu kostela Mistra Jana Husa. Zejména děkuji oběma pěvcům, kteří celý svůj honorář věnovali rovněž kostelu,“ uvedla Marie Truncová z CČsH.

Kostel Mistra Jana Husa Církve československé husitské (CČSH) v českolipském městském parku není jen místem pravidelných bohoslužeb, ale od května roku 2017 také místem setkávání českolipských občanů na pravidelných kulturních akcích.

Nejmladší kostel ve městě příští rok oslaví devadesát let od dokončení. Za dobu existence stavby došlo ke značnému poškození střechy a jako naléhavá se prý jeví také oprava elektrických rozvodů a varhan. „Z tohoto důvodu jsme vyhlásili veřejnou sbírku na záchranu kostela registrovanou na krajském úřadu,“ uvedla Truncová s tím, že pomůže i sebenepatrnější příspěvek.

Číslo účtu je 115-7399260227/0100.