První etapa zpracování nového územního plánu České Lípy je u konce. Právě skončily průzkumy a rozbory, které posuzovaly celé území.
„V současnosti je připraven k projednání návrh zadání nového územního plánu, kde jsou stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování nového územního plánu,“ uvedla tisková mluvčí městského úřadu Kateřina Amrichová.
Návrh zadání územního plánu je k nahlédnutí na městském úřadu v České Lípě, odboru rozvoje, majetku a investic a na Krajském úřadu Libereckého kraje. „Připomínky lze uplatnit adrese městského úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání zadání na úřední desce,“ připomněla Kateřina Amrichová.
Tímto návrhem se také budou zabývat zastupitelé v listopadu. Podle původních zpráv z města ale mělo projednávání být už v září letošního roku. „Zprávu předkládáme o dva měsíce později,“ připustil místostarosta Jan Stejskal s tím, že samotné práce na přípravě běží podle plánu. V rozpočtu na příští rok jsou na nový územní plán vyčleněny tři miliony korun.
Přibudou parcely pro domky
Zajímalo nás, zda nový územní plán přinese nějaké zásadní změny.
„Z některých ploch, které starý plán určoval pro občanskou vybavenost, chceme udělat místa pro rekreaci a zeleň. Konkrétně jde o sídliště Špičák a Sever, kde také budeme řešit parkování a zároveň už tu nebudeme povolovat stavbu supermarketů,“ uvedla Jan Stejskal.
Další změny budou patrné na Svárově. Podle návrhu územního plánu tu z některých luk a zemědělských ploch vzniknou lesy. „Je tu možnost získat finanční prostředky z evropských fondů na vysázení nových lesů,“ řekl místostarosta.
Hlavním záměrem je vytvořit místa pro individuální bytovou výstavbu a zvýšit množství ploch pro rekreaci. „Počítáme s tím, že vzniknou dvě nové lokality určené pro výstavbu rodinných domků, a to ve Staré Lípě a v Žizníkově,“ upřesnil Jan Stejskal.
Přípravám územního plánu předcházelo schválení regulačního plánu města. Ten obsahuje kromě jiného také městský obchvat včetně kontroverzní křitovatky u parčíku nedaleko autobusového nádraží či přemostění přes Ploučnici v ulici Československé armády.
Starý územní plán platí až do té doby, než zastupitelé schválí plán nový. To bude za tři roky. Schvalování bude předcházet i řada veřejných projednávání, ale občané už mohou dnes připomínkovat návrhy, anebo své dotazy vznést na zastupitele.
Tento dokument říká nejen to, kde mohou stát rodinné domky či průmyslové podniky, ale určuje i kde nemohou být zábavní zařízení, to znamená například tolik kritizované herny s výherními automaty. Územní plán zpracovává Kovoprojekta Brno.

Další zprávy z regionu najdete zde