Vedení města chce uplatnit sankce za zdržení, v krajním případě je připraveno dokonce odstoupit od smlouvy. To ale v případě zpracování právě tohoto dokumentu nepovažuje za ideální řešení.

„Kovoprojekta nesplnila termín předání konceptu územního plánu. Ten byl stanoven na konci listopadu loňského roku,“ uvádí místostarosta Jan Stejskal. „Grafickou část odevzdala v prosinci 2008, textovou část 15. ledna 2009,“ upřesňuje.

V dokumentaci se vyskytovaly závažné nedostatky. „Proto jsme uplatnili počátkem února reklamaci,“ pokračuje Jan Stejskal.
Přestože projektant reklamaci uznal a zavázal se k odstranění nedostatků do konce května, ani tento termín nedodržel. Zdůvodnil to tím, že při stanovení termínů podcenil časovou náročnost oprav a jejich provázanost na výkresy i textovou část.


Slíbili, ale nesplnili


Už v březnu vedla radnice jednání s Kovoprojektou o splnění smluvních termínů. Tehdy Jan Stejskal předpokládal, že veřejné projednávání územního plánu proběhne v září. „Všichni na územní plán čekáme. Do dokončení nového se nedělají žádné změny,“ upozornila starostka Hana Moudrá.
Připustila, že město bude Kovoprojektu pokutovat. „Vypovězení smlouvy by bylo ale krajní řešení. Jiná firma by musela začít s pracemi úplně od začátku,“ připustila Hana Moudrá.

Přitom jen na minulý rok byly v rozpočtu města vyčleněny tři miliony korun na územněplánovací dokumentaci.

Samotnému schvalování nového územního plánu bude předcházet i řada veřejných projednávání. Zatím není jasné, kdy k nim dojde, ale občané už mohou dnes připomínkovat návrhy, anebo své dotazy vznést na zastupitele. Tento dokument říká nejen to, kde mohou stát rodinné domky či průmyslové podniky, ale určuje i kde nemohou být zábavní zařízení, to znamená například stále kritizované herny s výherními automaty