Zastupitelé rozhodli: budeme digitalizovat kino. Tím posvětili žádost o dotaci ze státního fondu pro rozvoj kinematografie, která bude ve výši 1,2 milionů korun. Celkově bude modernizace kina stát 3,5 milionu a chybějící prostředky zastupitelé usilovně hledali. Rozpočet na letošní rok s touto akcí nepočítal.

Michal Vlasák upozornil, že návratnost investovaných prostředků je nejistá. Stejně tak Milan Přívratský připomněl, že finanční výbor nedoporučil zařadit investici do digitalizace do rozpočtů v příštích dvou letech.

Většina zastupitelů se shodla, že v Novém Boru chtějí moderní kino. Diskuse se točila především kolem způsobu financování. „Splátky bude možné hradit z vyšších tržeb kina a také z peněz, které jdou Kultuře Nový Bor,“ uvedl Milan Přívratský. „Pokud není jasné financování, nemáme právo vytvářet dluhy. Akce na náměstí jsou navštěvovanější než kino,“ prohlásil Kamil Ryšánek.

Návrh prošel těsně

Při rozhodování zastupitelé brali v úvahu možnosti rozpočtu města a na druhé straně také petici podpořenou více než tisícem signatářů v tomto znění: „My, níže podepsaní, žádáme prostřednictvím této petice město Nový Bor, aby digitalizovalo své městské kino, a tak zachovalo jeho další provoz. Vzhledem k tomu, že technický rozvoj je nezadržitelný a všechna filmová studia přecházejí na výrobu digitálních kopií, nebylo by možné bez této nové technologie promítat v Novém Boru digitální filmy.“

Těsnou většinou hlasů prošel návrh místostarosty Stanislava Valdmana dotaci přijmout a první splátku hradit z peněz určených pro Kulturu Nový Bor. Společnost Kultura Nový Bor má podle vyjádření dostat v příštím roce stejný objem peněz jako letos. A právě z tohoto balíku bude část použitá na splátku za digitalizaci.

Zastupitelé dali najevo, že varianta splátek za novou technologii je pro ně přijatelná. Blíže ale splátkový kalendář neupřesnili. Vedoucí finančního odboru Jiří Anděl ale upozornil, že město musí vybrat nejvýhodnější nabídku. „Je třeba porovnat nabídky dodavatelů a zvážit, jak budeme úvěr splácet, zda dva, tři či čtyři roky,“ řekl.