Emoce a bouřlivé diskuse panují kolem udělení čestného občanství Václavu Havlovi in memoriam v Novém Boru. S návrhem přišel místní Spolek Boráci Borákům, který získal počátkem ledna souhlas vdovy Dagmar Havlové. Bývalá první dáma se ale po několika týdnech distancovala od osoby prezidenta spolku Pavla Danyse. Ve stejném duchu se zachovali i členové výboru pro kulturu a občanské záležitosti, jež jsou součástí schvalovací procedury.

„Respektovali jsme postoj Dagmar Havlové. Proto jsme zaujali zamítavé stanovisko k návrhu Spolku Boráci Borákům, jehož hlavním představitelem je Pavel Danys,“ řekla předsedkyně výboru Zora Šepsová a zdůraznila, že jejich rozhodnutí je pro radní pouze doporučující.

„Na základě nových skutečností a informací, které jsem bohužel neměla v době, kdy mi byl dopis pana Danyse, respektive Spolku Boráci Borákům, předložen, neměla k dispozici, jsem nucena se od osoby pana Danyse distancovat,“ napsala Dagmar Havlová s tím, že její souhlas ale nadále trvá.

Pavel Danys neví, co se stalo. Nicméně chce podat trestní oznámení pro pomluvu. Domnívá se ale, že vítr vane z radnice. Její představitele a některé zastupitele neváhá jako běžný občan často kritizovat.

Takové podezření ale starosta Jaromír Dvořák důrazně odmítá: „Nejsem autorem žádného pomlouvačného dopisu. Tím, že s námi pan Danys bohužel předem nediskutoval o záměru a postavil nás v podstatě před hotovou věc, nás uvedl do velmi nepříjemné situace.“

Také dále uvedl, že se snaží najít jiný vhodný způsob, jak by město mohlo ocenit osobnost zesnulého Václava Havla.

„Jsme sklářské město, proto jako obecně akceptovanou formu vidím, že bychom mohli vytvořit plaketu nebo jiný umělecký artefakt s podobiznou a textem, který bude odkazovat na přínos Václava Havla pro stát,“ předeslal možnosti, jak z trapné situace vybruslit, starosta Jaromír Dvořák.