S vyrovnaným rozpočtem budou letos hospodařit v Novém Boru. Do kasy sklářského města v roce 2012 přiteče zhruba 173,1 milionů korun, v kolonce výdajů je pak částka 169,6 milionů korun.

Více než třímilionový plusový rozdíl pokryje splátky úvěrů na velké investiční akce z minulosti, Dům s pečovatelskou službou či vodovod, a Novoborští tak nemusí ukrojit ani korunu z běžných provozních výdajů. Schválení rozpočtu prošlo bez problémů, neboť jeho podoba nebyla pro zastupitele neznámá. Během dvou seminářů se sešli, aby si ujasnili případné kontroverzní body.

Do roku 2011 přitom v Novém Boru vstupovali s deficitním rozpočtem. Museli z vlastních prostředků předfinancovat investiční akce a dotace obdrží až letos.

„Loňské hospodaření jsme ukončili se schodkem 5,5 milionů oproti původně plánovaným 6,5 milionům korun. Podařilo se nám totiž urychlit příjem z některých dotací, zbývající dotace obdržíme v letošním roce,“ upřesnil vedoucí finančního odboru Jiří Anděl.

Dokončí Sklářské muzeum

Do rozvoje Nového Boru by mělo letos jít zhruba 16,3 milionů korun. Největší položkou bude přibližně pětimilionová investice na dokončení probíhající rekonstrukce a rozšíření objektu Sklářského muzea. Na opravy architektonicky cenné budovy, v níž sídlí zdejší základní umělecká škola, se počítá s částkou 3,5 milionu korun.

„Máme rovněž naplánovanou obnovu Lesního hřbitova, ta se konkrétně týká úpravy čestných hrobů a revitalizace zeleně. Vedle toho nás čeká pokračování vybudování protipovodňového varovného systému na Šporce, který bude fungovat na principu ultrazvukových čidel, jež automaticky ohlásí zvednutí hladiny vody,“ upřesnil vedoucí odboru rozvoje města Miroslav Jeništa.

Letos se bude pokračovat rovněž v investicích do školských zařízení. Peníze například půjdou na rekonstrukci osvětlení v základní škole v Arnultovicích, vytápění se zlepší v ZŠ praktická. Investice neminou ani DDM Smetanka, kde nejen novoborské děti tráví volný čas a osazením herních prvků a nového oplocení se dokončí loni zahájená kompletní rekonstrukce mateřské školy v Kalinově ulici.

Záležet bude na dotacích

Investovat se nebude jen v samotném Novém Boru, ale také v jeho spádových obcích. V Pihelu by měl zvýšit bezpečnost místních obyvatel nový chodník, v horní části obce se děti mohou těšit na nové hřiště.

Jak ale upozornil Miroslav Jeništa, veškeré naplánované akce budou záviset na tom, jak se radnici podaří získat dotace a v jaké výši.