Na Novoborsku a Českolipsku službu zajišťuje Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje. „Důvodů, proč rodiče některých dětí potřebují pomoc, je celá řada. Mohou to být materiální a ekonomické podmínky, jako jsou dluhy, ohrožení ztrátou majetku, bydlení či domova. Příčinou může být ale i odlišný životní styl, nevhodná výchova dětí nebo chybějící zázemí rodiny, výchovné a vztahové problémy v rodinách, neúplné rodiny či rodiny se zdravotně postiženým dítětem,“ vypočítává Milan Reichert, vedoucí odboru zdravotnictví a sociálních věcí Městského úřadu v Novém Boru.

„Se všemi těmito problémy se naši terénní pracovníci setkávají, a proto jsme se spojili s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje a společně připravili nabídku do veřejné soutěže. Veřejnou zakázku na zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi vyhlásil Liberecký kraj v rámci svého projektu IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji.

Pilotní projekt je financovaný z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, potrvá do roku 2012 a poté bude vyhodnocený.
Nejlepší nabídku na zajištění služby podalo Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje a zakázku získalo. Nebylo by efektivní, aby realizovalo službu jen pro region Novoborska, a proto ji zajišťuje pro celý okres Česká Lípa.

Služby jsou bezplatné

„Sociálně aktivizační služby poskytujeme bezplatně na základě principu svobodné volby sociálních služeb, to znamená na základě žádosti,“ uvedl Jaroslav Leško, ředitel občanského sdružení Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje.

„V současné době nabízíme službu pouze ambulantně v našich poradnách v Novém Boru a v České Lípě. Ale už jsme dokončili výběr terénního sociálního pracovníka a po jeho proškolení budeme novou sociální službu poskytovat převážně v terénu, přímo v rodinách s dětmi,“ sdělil Jaroslav Leško a zmínil dílčí aktivity, které budou realizované v rámci projektu.

Pro rodiny zapojené do projektu zorganizuje centrum třikrát do roka letní a víkendová setkání a bude pořádat rovněž semináře, školení a přednášky pro odbornou i laickou veřejnost.

„Celý projekt je veřejnosti dostupný na webových stránkách Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Po jeho vyhodnocení uvidíme, zda a jakou formou budeme sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi poskytovat v budoucnu,“ shrnul Jaroslav Leško.