Pětiletý projekt na moderní a ekologické řešení odpadů domácností odstartoval počátkem března a prvním krokem je důsledné zmapování potřeb všech domácností v obci formou písemné ankety.

„Odpady jsou velké téma. Představují zátěž ekologickou a přiznejme si i ekonomickou. Jen naše obec doplácí ročně na jejich likvidaci z rozpočtu více než 2,3 milionu korun a bez nějakého zásahu by tato částka jen narůstala,“ uvádí Michal Vinš, starosta Brniště. Proto v Brništi přivítali dotační program Ministerstva životního prostředí ČR a požádali o dotaci na pořízení nových nádob na cílený tříděný odpad pro každou domácnost.

Stavba okružní křižovatky v Jestřebí.
Stará křižovatka v Jestřebí pomalu mizí. Nový kruháč slibuje větší bezpečnost

Podmínkou poskytnutí dotace je detailní zmapování potřeb každé jednotlivé domácnosti. Obec mezi občany distribuuje dotazník, kde si každý vybere, které nádoby na tříděný odpad využije (komunál, papír, sklo, tetrapak či plast) a zároveň jakou velikost nádoby požaduje.

Brniště pořídí nové nádoby na cílený tříděný odpad pro každou domácnost.Zdroj: Radovan Vrátný„Dotace nám pokryje 90 procent potřebné investice na zakoupení nádob. Následně odpady neskončí na skládce, kde bychom ještě museli hradit skládkování, ale poslouží jako druhotná surovina, za niž nám ještě odběratelé zaplatí,“ vysvětluje starosta.

Podle jeho slov už první etapa třídění odpadů přinesla obci výnosy z prodeje papíru, plastů a skla ve výši 400 tisíc ročně. „Se zkvalitněním třídění očekáváme ještě další zlepšení podmínek pro obec. Celková investice do nových nádob přesáhne jeden milion korun a poplatek pro občany by mohl z nynějších 500 korun ročně ještě o něco klesnout,“ uzavírá Michal Vinš.

Systém třídění odpadů přímo v domácnostech do vlastních nádob využívá čím dál více obcí. Již několik let funguje například v Doksech, nedávno ho zavedli v Jablonci nad Nisou.