Na železniční trati vedoucí pod ním je snížena rychlost na 30 km/hod. Kraj připravuje výběrové řízení na demolici a výstavbu nového objektu. Z hlediska bezpečnosti provozu bylo současně nařízeno snížení rychlosti vlaků nad železniční trati pod mostem na 30 km/h.

V oblasti mostu jsou násypy i podloží velmi zvodnělé a pravé křídlo u mostní opěry je významně deformované. Krajská správa silnic Libereckého kraje připravuje demolici mostu a výstavbu nového. Objízdná trasa povede po silnici II. třídy číslo 270 z Jablonného v Podještědí přes Luhov do Brniště.