Za zvýhodněnou cenu prodá město Nový Bor českolipské Farní charitě pozemek, na kterém nezisková organizace za zhruba patnáct milionů vybuduje šestici skromných bytů. Mají sociálně slabým sloužit jako mezistupeň k začlenění či návratu do společnosti. Charita se navíc zavazuje minimálně dvacet let byty spravovat.

MYSLÍ DOPŘEDU

„Vzhledem k tomu, jak se rýsuje vládní koalice, je pravděpodobné, že zákon o sociálním bydlení opravdu projde. Já si myslím, že je to pro město obrovsky výhodné prodat pozemek levněji s tím, že na něm někdo jiný vybuduje to, co bychom jinak zřejmě museli zřídit my,“ říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Připravovaný zákon může pro města a obce často znamenat nucené rozšiřování dostupné sítě ubytovacích sociálních služeb. První obrysy nového zákona má současná vláda v demisi představit v říjnu tohoto roku. Součástí novely by mělo být mimo jiné zakotvení systému takzvaného prostupného bydlení.

V Novém Boru už českolipská Farní charita provozuje dva ze tří stupňů tohoto systému. „Tím nejnízkoprahovějším je nouzový pokoj, kam přichází klient z ulice, eventuálně bez finančních prostředků. Na naše náklady jsme o něj schopní se postarat zhruba čtrnáct dní až měsíc,“ uvádí ředitelka Farní charity Eva Ortová.

Sociální pracovníci s takovým člověkem nebo neúplnou rodinou pracují na možnostech řešení situace. Pokud se nepovede najít východisko, bývá zpravidla dalším stupněm k začlenění ubytovna. Ta novoborská v Severní ulici disponuje 62 pokoji, které jsou neustále plné. „Poptávka převyšuje nabídku,“ říká Ortová s tím, že zdejší provoz přesto rozšiřovat nechtějí.

ŽÁDNÉ ŠPINAVÉ GHETTO

Stane se, že ubytují člověka, co se zpíjí do němoty nebo vytváří neklid. Takový se tu ale podle ředitelky charity dlouho neohřeje. „Nutíme naše klienty udržovat na pokojích i v okolí ubytovny pořádek,“ tvrdí.

Těm, kteří jsou naopak perspektivní, by mělo sloužit připravovaných šest sociálních bytů pro rodiny v počtu čtyř a více osob na zmíněném pozemku v Křižíkově ulici. Byty budou oproti ubytovně mít už o něco větší komfort, hlavně vlastní sociální zařízení a kuchyň. Cílem je přechod klientů do běžných městských nebo nájemních bytů, k čemuž mají přispět pravidelné návštěvy terénních pracovníků.

Stavba bytů má být z většiny financovaná z fondu IROP EU a ministerstva pro místní rozvoj. Podle pravidel „výzvy“ budou rodiny platit nájemné v maximální výši 57,5 korun za metr čtvereční. Vzhledem k plánované rozloze bytů okolo 75 metrů, by zdejší činže neměla přesáhnout 4 300 korun.