Jejich letošní fáze začala v lednu, v polovině února šly k zemi tři komíny staré kotelny poblíž letiště. A nyní na ně naváže demolice dalších deseti budov.

Rozhodli o tom radní Libereckého kraje, kteří schválili dvě nové veřejné zakázky na demolici zpustlých a nebezpečných staveb v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí za bezmála devět milionů korun. „Chceme mít z tohoto prostoru čisté a bezpečné místo. Na financování dalších demolic chceme získat dotace z programu ministerstva pro místní rozvoj,“ prohlásila statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová (ANO).

Jak zdůraznila, uskutečněné i plánované práce mají za cíl kompletní odstranění havarijních objektů a s nimi souvisejících technologických objektů, náletové zeleně a komunálního odpadu na černých skládkách.

„Vyčištěné plochy necháváme osít trávou nebo zde vysazujeme stromy,“ řekl Jan Sviták (SLK), náměstek pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek. Podle něj zatím Liberecký kraj nechal srovnat se zemí 26 staveb roztroušených v oblasti, za což zaplatil přes 12 milionů korun. Na bourací a rekultivační aktivity v tomto roce kraj vyčlenil 30 milionů, utratí z nich ale méně, zhruba třetinu. Uchází se o ně spousta firem, což se odráží v nabídkových cenách.

„Náklady na současnou etapu jsou výrazně nižší, než jsme odhadovali. Uspořené peníze přesuneme do příštího roku,“ uvedl Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje, jež má probíhající demolice a očistu poškozených lokalit na starosti.

Aktuálně schválené boření objektů bude probíhat na dvě etapy a zajistí ho firma NEXTA za sumu necelých devět milionů korun. „Do měsíce začneme,“ informoval ředitel Růžička.

Budovy určené k likvidaci jsou roztroušené v části mezi Ploučnicí a někdejším vojenským letištěm. Označené jsou jen čísly. „Vesměs se jedná o technické objekty, které sloužily sovětské armádě,“ přiblížil Růžička, který už ví, že v následujícím roce musí zajistit odstranění dalších 15 ruin. „Máme pro ně už povolení k odstranění stavby,“ řekl Růžička.

Při demolicích se pravidelně potýkají s nelegálními skládkami všemožného odpadu. Cestáři vidí problém v tom, že je v Ralsku spousta zpevněných cest, a tak sem přes zákaz i zábrany jezdí vyvážet odpad jednotlivci i firmy. „Některé cesty jsme už uzavřeli branami, ale i tak sem vychytralí lidé dokážou proniknout. Před časem nám například stihli během bourání do vyčištěného místa navézt tři tatry stavebního odpadu,“ připomněl Růžička. „V posledních měsících se už podobné případy neopakují, spíš jen tady u cest lidé odhodí odpad z domácností,“ dodal ředitel Růžička.

Území okolo Ralska, které zabírá rozlohu 250 kilometrů čtverečních, využívala vojska někdejšího Sovětského svazu až do odsunu začátkem 90. let. Ještě předtím německá a československá armáda. Zejména sovětská éra celý areál těžce poznamenala. Jeho část i s hradčanským letištěm, s přibližně 170 objekty, převzal Liberecký kraj od státu v roce 2007. Nyní ho spravuje prostřednictvím Krajské správy silnic LK. Na revitalizaci území bude kraj potřebovat desítky milionů korun. Na zaplacení demolic se pokusí získat dotace z programu ministerstva pro místní rozvoj.

Krajem financované demolice v Ralsku začaly v roce 2016 zbouráním nedostavěného kulturního domu.