Soud totiž rozhodl o zrušení dvou klíčových paragrafů zákona o pomoci v hmotné nouzi, které radnicím umožňovaly bezdoplatkovou zónu vyhlásit. „Jakmile rozhodnutí soudu vyjde ve Sbírce zákonů, budeme muset naše opatření zrušit,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Statut takové zóny měl pomoci řešit dlouhodobě neutěšenou situaci v ulicích, kde dochází ke zvýšenému výskytu sociálně nežádoucích jevů. Občané se zde necítí bezpečně, trvale bydlící si stěžují na problematické soužití s částí obyvatel, na nepořádek, ničení majetku i hluk.