Kola a koloběžky jsou často cílem zlodějů. V České Lípě ale jejich krádežím chtějí předcházet, proto je možné si nechat tyto dopravní prostředky označit prostřednictvím forenzního identifikačního značení pomocí syntetické DNA. Tento způsob ochrany dopravních prostředků nabídlo město svým občanům už loni. Jelikož se projekt setkal s velkým úspěchem a všechny značící sady našly své majitele, spouští ho radnice letos znovu. Svou DNA mohou získat i invalidní vozíky.

Stejně jako v loňském roce bude k dispozici 200 sad k označování jízdních kol nebo koloběžek a 50 sad pro invalidní vozíky. Označování bude opět probíhat na dětském dopravním hřišti, rezervační systém bude spuštěn s největší pravděpodobností v srpnu opět na webu hřiště dhcl.cz.

„Služba bude pro občany zdarma, navíc si lidé budou moci zvolit termín označení, který jim nejvíc vyhovuje. Chtěla bych však poprosit, aby tyto termíny lidé dodržovali. Pokud se nebudou moci dostavit, je nutné se předem omluvit, náhradní termíny bez omluvy již dávat nebudeme. O službu má zájem mnoho občanů a byla by škoda, kdyby se nedostalo na ty, kteří o službu opravdu stojí,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Forenzní značení kol je metoda, pomocí které je možné jízdní kola, koloběžky nebo invalidní vozíky označovat unikátní látkou, v níž jsou mikrotečky s kódem, které nejsou viditelné pouhým okem. Takto označené kolo má pak svoji jedinečnou syntetickou DNA, obdobně unikátní jako otisk prstu. Mikrotečky s kódem jsou neviditelné, dopravní prostředek je však označen viditelnou samolepkou, která potencionální pachatele informuje, že je opatřen syntetickou DNA a zaregistrován v nadnárodní databázi výrobce tohoto značení. Při označením kola navíc nedochází k jeho estetickému či faktickému poškození. Samolepky lze aplikovat za hezkého počasí, kdy je minimum prachu a vlhkosti.

U označování kola bude přítomen zaměstnanec českolipského městského úřadu a příslušník městské policie. K označení musí mít lidé občanský průkaz a ideálně kupní smlouvu ke kolu. Pokud kupní smlouvu občan mít nebude, stačí čestné prohlášení, že je majitelem kola či invalidního vozíku. V loňském roce nechalo město takto označit koloběžky, které jsou k zapůjčení v českolipském infocentru. V letošním roce si nechají označit svá dvě nová služební kola městští strážníci.