Změnami chce město především vyjít vstříc podnětům občanů, kteří poukazovali zejména na to, že některé ranní spoje dobře nenavazují na další spoje veřejné dopravy. Provedené změny nemají vliv na změnu počtu autobusů MHD, které v České Lípě jezdí. Pro městský rozpočet provedené změny znamenají vynaložení částky 57 tisíc korun za rok navíc.

V České Lípě jezdí 20 autobusů MHD, ročně město na zajištění městské hromadné dopravy vynaloží 55 milionů korun. Oproti minulosti se letos jízdní řády měnily již několikrát, vždy v souvislosti s protiepidemickými nařízeními vlády. Prázdninový provoz MHD, který platí v současnosti, skončí 17. listopadu. Od středy 18. listopadu tak bude MHD jezdit v plném rozsahu, včetně tzv. školních spojů.

Změny jízdních řádů platné od 13.12.2020:
Linka č. 202 úprava odjezdu spoje č. 12:
- posun na 7:03 (původně 6:59) ze zastávky Hlavní nádraží – lepší návaznost tohoto spoje na linku č. 205
na zastávce Sokolská
Linka č. 203 nový spoj č. 1:
- v pracovních dnech 3:48 ze zastávky Sídliště Lada – spojení na vlakové nádraží na ranní spoje
Linka č. 203 úprava odjezdu spoje č. 11:
- posun na 6:30 (původně 6:25) ze zastávky Hlavní nádraží – návaznost na příjezdy vlaků
Linka č. 205 nový spoj č. 76:
- ve dnech školního vyučování 7:25 ze zastávky Na Výsluní – narovnání skutečnosti
Linka č. 209 úprava odjezdu spoje č. 11:
- posun na 11:50 (původně 12:00) ze zastávky Žizníkov