Hrubé výsledky tedy do rukou dostala analytická firma Phoenix známého politologa Jana Kubáčka, který provedl vědecké zhodnocení a výklad.

ÚČAST

Anketní lístek odevzdalo celkem 2 501 lidí. Během dvou dní, po které anketa na osmnácti pevných a čtyřech mobilních sběrných místech probíhala, tak přišlo vyslovit svůj názor 8,4 procenta občanů zapsaných ve voličských seznamech v České Lípě.

„Ukazuje se, že výsledná účast občanů města Česká Lípa je reprezentativní a nijak nevybočuje z dosavadního trendu účasti tuzemské veřejnosti u anket a místních referend napříč Českou republikou," uvádí ve své zprávě Jan Kubáček s tím, že jejich výsledná voličská účast je srovnatelná s českolipskou situací. Kubáček dále přikládá seznam dvaceti místních anket v posledních deseti letech.

Zde je nutné podotknout, že nižší účast, 3,6 procent, mělo v seznamu pouze referendum městské části Ostrava-Jih, kde se jednalo o ustanovení veřejného projednání a zpracování odborné koncepce před jakýmkoliv slučováním nebo rušením škol a školek.

V ostatních případech byla průměrná účast 27,4 procenta oprávněných voličů.

„K anketě přišli ti, kdo měli zájem dát najevo svůj názor," říká k účasti českolipská starostka Romana Žatecká.

NEMYSLÍ JEN NA SEBE

Mezi respondenty dominují občané starší 46 let, jedná se o téměř šedesát procent z nich. Jan Kubáček je ve své zprávě překvapen „altruismem" občanů, kteří podporují témata spojovaná s mladšími skupinami obyvatel. „Majoritně podporují investiční oblasti typu rozšíření cyklostezek a nacházení nových lokalit pro stavbu rodinných domů," uvádí.

Podobně zeširoka smýšlejí i obyvatelé centra a okrajových částí města. Přestože sídliště uvedlo jako své bydliště 55 procent respondentů, otázku zlepšování stavu těchto lokalit podpořilo 92 procent ze všech zúčastněných.

Sídliště se tedy stala jasným vítězem a práce již začaly. V současnosti vrcholí výstavba chodníku pod gymnáziem na největším sídlišti Špičák, kde jsou na příští rok naplánované investice okolo čtyřiceti milionů korun. „Na ostatní sídliště se zaměříme v dalších letech," říká místostarosta České Lípy Juraj Raninec.

OSTATNÍ PROJEKTY

V rozpočtu města na příští rok se již nějakým způsobem odrazily i ostatní výsledky ankety. Nadpoloviční většina respondentů uvedla u jednotlivých otázek odpovědi potřebný a velmi potřebný u osmi záměrů z devíti. Tímto kritériem jediný neprošel záměr sestěhovat všechny úřadovny na jedno místo.

Krom zmíněných prací na Špičáku začne v příštím roce výstavba venkovního bazénu u zimního stadionu na břehu Ploučnice. Dále se bude pokračovat v přípravách cyklostezky Ploučnice a Dubice, a propojení nulté etapy cyklostezky Varhany do centra města.

Na rekonstrukci KD Crystal je již vypracovaná projektová studie a v příštím roce se také bude jednat o přípravě soutěže o návrh řešení a umístění nového divadla.

DIVADLO

Řešení nevyhovujícího stavu Jiráskova divadla považuje za potřebné 46 procent a velmi potřebné 42 procent. V hrubých číslech to dělá 2 112 potencionálních diváků nového kulturního stánku.

Necelá polovina je pro rekonstrukci stávající budovy. Mírná většina by byla pro stavbu nového divadla, ale jejich odpovědi se tříští mezi variantu u KD Crystal (31 %) a na ploše vedle budovy České spořitelny na Hrnčířské ulici (22 %).

„Opět musíme připomenout, že váha veřejného volání po řešení nevyhovujícího stavu Jiráskova divadla nabírá na naléhavosti o to víc, že se za ni dominantně zasazují lidé mimo centrální část města, ač je tato investice mimo bezprostřední rádius jejich adresy bydlení," myslí si Jan Kubáček.

V otázce českolipské nemocnice by většina respondentů byla pro majetkový vstup města. Dvě třetiny by byly pro to, aby město mělo většinový podíl. Mezi Českou Lípou a vlastníkem nemocnice, Libereckým krajem, zatím nedošlo k vzájemné dohodě a nepadla žádná aktuální nabídka.

O parkovacích domech se zatím nikdo nezmiňuje.