Ocenění převzaly Jitka Vlková, Lubomíra Hejnová, Lenka Limberková, Věra Hrušková a Eva Samešová.

„S výběrem a nominacemi letošních kandidátů nám podobně jako u předchozích ročníků pomáhali v první řadě ředitelé škol. K zaslaným návrhům se po té vyjádřil i výbor pro výchovu a vzdělávání,“ řekla českolipská starostka Hana Moudrá. Ta oceněným kromě symbolického titulu předala rovněž finanční odměnu.

Město Česká Lípa udělilo titul Nejlepšího učitele poprvé v roce 2009. Doposud jím město ocenilo 13 pedagogů. „Velice mne těší, že v tradici pokračujeme a čestným titulem každoročně odměníme několik našich nejlepších pedagogů, kteří působí ve školách zřizovaných městem Česká Lípa, kde vychovávají a vyučují naše děti,“ dodala Hana Moudrá.

Držitelky titulu Nejlepší učitel 2012

Mgr. Jitka Vlková, ZŠ a MŠ Moskevská

Na Základní, praktické a mateřské škola pracuje Jitka Vlková 15 let. Je uznávanou odbornicí na problematiku autismu. Pracuje i jako metodik a své znalosti a zkušenosti předává dalším kolegům na krajské úrovni. Je rovněž autorkou speciálních pomůcek. Působí i jako poradce pro pedagogické pracovníky předškolních zařízení a nad rámec svého úvazku pracuje s předškolními dětmi.

Mgr. Lubomíra Hejnová, ZŠ Dr. M. Tyrše

Lubomíra Hejnová působí na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše již přes dvacet let a od roku 1998 zde vykonává také funkci zástupkyně ředitele. Své pedagogické profesi se však věnuje ještě déle, neboť po studiích začínala v roce 1979 na Základní škole v Kravařích. Několik let pak působila také na jestřebské základní škole. Na škole Dr. Miroslava Tyrše organizuje kromě výuky 1. stupně rovněž mimoškolní aktivity v podobě školní družiny a školního klubu.

Lenka Limberková, ZŠ 28. října

Lenka Limberková nyní již sedmým rokem působí jako vychovatelka školní družiny a školního klubu na ZŠ 28. října, kde se zaměřila na mimoškolní výchovnou činnost dětí 1. i 2. stupně. Mimo výchovné práce se zde věnuje tanečnímu souboru Čtyřlístek. Ten sdružuje 45 stálých tanečníků školy Špičák ve věku od 6 do 15 let.

Věra Hrušková, MŠ Sovička

Věra Hrušková se pedagogické práci s dětmi naplno věnovala od roku 1965 do roku 2004, kdy odešla do zaslouženého důchodu. Největší část svého profesního života strávila v MŠ v Eliášově ulici, kde po třicet let vzdělávala a vychovávala ty nejmenší. V této školce také 22 let byla ve funkci ředitelky a ve spolupráci se ZŠ Dr. M. Tyrše a rodiči se intenzivně věnovala i problematice školní zralosti budoucích prvňáčků. Vzhledem k tomu, že byla výborným pedagogem, byla jmenována také okresní metodičkou pro začínající učitelky.

Eva Samešová, MŠ Sever a MŠ Bratří Čapků

Eva Samešová je absolventkou Střední odborné pedagogické školy v Liberci. Tehdejší režim jí totiž neumožnil, aby pokračovala ve studiu na vysoké škole. Nedostatek kvalifikovaných sil, kvůli němuž jí bylo doporučeno, aby se na začátku 60. let zapojila do pracovního procesu, přispěl paradoxně k tomu, že se stala vynikající učitelkou mateřské školy a patří k uznávaným odbornicím ve vzdělávání předškolních dětí. Začínala ve Starých Splavech, ale posléze svoji pedagogickou dráhu spojila s MŠ v Dubické ulici, kde byla od roku 1978 také ředitelkou. Zdejší kolektiv byl pod jejím vedením několikrát oceněn za výbornou pedagogickou práci. K významným počinům patřila i realizace projektu „Když Alenka stůně“ na mateřských školách českolipského okresu, za což byla jako lektorka pro zavádění zdravotní výchovy do MŠ v roce 1987 oceněna také Červeným křížem.

Eva Samešová přebírá ocenění od starostky České Lípy Hany Moudré.

Oceněné pedagožky: Jitka Vlková, Lubomíra Hejnová, Lenka Limberková, Věra Hrušková a Eva Samešová.