Zastupitelé navíc mají také schválit širokou paletu tradičních dotačních programů města pro tento rok. Stejně jako pro některé kulturní plánované akce mají přijmout obecně závaznou vyhlášku o stanovení kratší doby nočního klidu.

Jednání proběhne od 16:00 v zasedací místnosti Zastupitelstva města Česká Lípa ve 3. patře budovy MěÚ. V průběhu bude opět pořizován živý audio přenos, který si lze pustit na Youtube kanálu města.