Zastupitelé se chystají projednat dvě obecně závazné vyhlášky města, o označení psů a o stanovení obvodů základních škol, nebo nabídku aby se město stalo členem spolku Naše odpadky. Tradiční náplní jednání je řada majetkových záměrů. Program a materiály na jednání zastupitelstva si občané mohou předem prostudovat na webu města. Samotné jednání pak zachytí živý audio přenos na youtube kanálu města.