Doba nočního klidu je zákonem stanovena na dobu mezi 22 hodinou večer a 6 hodinou ráno. Města a obce nicméně mají právo tuto dobu ve výjimečných případech zkrátit. Většinou se jedná o tradiční kulturní akce, o kterých lidé vědí dostatečně dlouho dopředu a mohou se tak připravit na rušnější noc. Významné stížnosti proti jakékoli z pořádaných akcí ve městě v minulosti nebyly.

Všudybud na kusy - vystupující:
5. 6. od 19:00 Mucha a Papír sklo plasty
6. 6. od 19:00 Květy a B4
7. 6. od 20:00 The Beatles - Brouci band
11. 6. od 19:00 Noisy Pots a Chief Bromden

Letos bylo bohužel spoustu akcí zrušeno, ale například tradiční akce Všudybud se uskuteční, i když v jiném konceptu, než jsou lidé zvyklí. Letos to bude Všudybud na kusy. Koncerty se budou konat v prvním a druhém týdnu v červnu. Občané se mohou těšit i na další kulturní akce, které město uspořádá v létě i na podzim.

Kratší doba nočního klidu je v letošním roce stanovena u celkem sedmi akcí, některé se konají ve více dnech. Mezi tyto akce patří například letní kino na hradě Lipý nebo Večery s hudbou. V září se mohou lidé těšit na jednorázové akce jako je RockforZUŠ nebo 1. ročník Beer&Food Festu na hradě Lipý.

Do nové vyhlášky, která se týká komunálních odpadů, byly doplněny změny, které vyplývají ze změn příslušné legislativy. Do seznamu povinně tříděných složek komunálních odpadů tak přibyly nové druhy, jako jsou kovy, jedlé oleje a tuky. Vyhláška dále shrnuje například možnosti občanů ukládat nebezpečný odpad nebo informace o tom, jak správně naložit s velkoobjemovými odpady.

Svárov a Kopeček propojí lávka pro pěší

Padesát metrů dlouhá lávka pro pěší a cyklisty propojí dvě v současnosti rozdělené části města – Svárov a Kopeček. Město tak vyslyší dlouholeté prosby místních obyvatel, jejichž čtvrti nyní rozděluje silnice I/9.

Ačkoli jsou tyto dvě části města na mapě zakresleny vedle sebe, jednoduše a bezpečně přejít z jedné do druhé se dá na jediném místě, ve Svárovské ulici. Zastupitelé tak na svém květnovém zasedání potvrdili, že chtějí pokračovat v další přípravě stavby lávky a zároveň také schválili záměr výkupu pozemku na Svárově, který je pro projekt potřeba.

V loňském roce nechalo město zpracovat studii, jejímž cílem bylo posoudit možnosti umístění lávky a navržení nejvhodnějšího komunikačního napojení na stávající komunikace ve vlastnictví města. Na základě navržených tras město zjistilo, že na Kopečku vlastní potřebné pozemky, ale na Svárově ne. Proto je součástí usnesení i schválení záměru koupit pozemek kousek za hasičskou stanicí, který je pro stavbu lávky potřeba.

Místa, kde by se měla v budoucnu lávka napojit na stávající komunikace, jsou dle studie ulice U Kola na straně Kopečku a malá cesta, která dál pokračuje do ulice Karla Poláčka na Svárově. Náklady na budoucí stavbu jsou dle studie odhadnuté na devět až šestnáct milionů korun.

Bude záležet na tom, jakou konstrukci lávky město zvolí. Dalším krokem zastupitelstva tedy bude výběr projektanta, který podobu lávky navrhne. Pokud bude konstrukce lávky vizuálně zajímavá, může se stát krásnou pomyslnou vstupní branou do města.