Ve čtvrtek 11. dubna se čištění bude týkat ulic Okružní, 5. května, Pihelská, Sloupská a Jana Zrzavého. Čištění se řídí zákonem o pozemních komunikacích a zodpovídá za něj správce komunikací. Ten také může nařídit odtah vozu, který překáží. „Městská policie se na rozdíl od let minulých podílí jen okrajově na organizaci a odstraňování automobilů. Strážníci pouze dokumentují případné přestupky,“ uvedla mluvčí českolipských strážníků Eva Vlastníková. Uklízecími dny jsou vždy úterý a čtvrtek. Blokové čištění města je naplánované až do konce května.

Vestibul krajského úřadu hostí výstavu šperků ze Severočeského muzea v Liberci.
Vestibul krajského úřadu hostí výstavu šperků ze Severočeského muzea v Liberci