Dospělým zde pomáhá certifikovaná fyzioterapeutka Radka Marešová. V Libereckém kraji je přitom takto vyškolených a oficiálně registrovaných fyzioterapeutů pouhá hrstka.

Vojtova metoda je systém diagnostiky a léčby hybných poruch člověka. Metoda je pojmenovaná podle svého autora, neurologa MUDr. Václava Vojty, a její původní zaměření bylo zejména na dětí s poruchami motorického vývoje. Používá se ale i u pacientů s neurologickými onemocněními, účinná je zejména u pacientů po cévních mozkových příhodách, stavů po úrazech míchy nebo u ortopedických onemocnění, u pacientů s bolestmi zad nebo u pacientů se skoliózou.

Cílem terapie u dospělých je zejména zmírnění obtíží, udržení stávajících pohybových funkcí a rozvoj nových pohybových schémat tak, aby byla dosažena co největší soběstačnost pacienta. „Vždy však záleží na věku a typu postižení pacienta," udává fyzioterapeutka Radka Marešová a dodává, že pro ni největším motorem v této práci jsou zejména pozitivní případy z praxe. „Vidět člověka, kterému se díky této specializované metodě vrací hybnost, je tou největší odměnou pro každého fyzioterapeuta.