Ta dříve sloužila jako dům s pečovatelskou službou, později jako ubytovna pro sociálně slabé spoluobčany.

„Podmínkou prodeje bylo, aby budova po rekonstrukci sloužila především seniorům,” řekla starostka Doks Eva Burešová. Ve výběrovém řízení proto v Doksech pečlivě zkoumali, k čemu chtějí investoři objekt využívat a jakou za něj nabízejí cenu.

Vítězové výběrového řízení se rozhodli budovu přestavět na penzion pro seniory. „Město s investory uzavřelo smlouvu o smlouvě budoucí,” upřesnila Eva Burešová s tím, že investoři se zavázali do dvou let budovu zrekonstruovat a zkolaudovat.

Dále v ní také nynější majitelé musí do dvou let od prodeje zprovoznit avizovaný penzion pro seniory. Pokud tak tedy neučiní do 30. dubna příštího roku, musí městu zaplatit pokutu ve výši 100 tisíc korun.

„Budova také může propadnout zpět městu. Tímto postupem se chráníme před tím, aby vítězný investor nakonec v objektu nepostavil něco úplně jiného, než avizoval,” doplnila Burešová.