Kvůli tomu, že budou Severočeské vodovody a kanalizace opravovat v tomto období uvedený vodovodní řad, bude docházet k dílčím odstávkám vody. Občané, kterých se odstávka dotkne, budou informováni s pětidenním předstihem.