Lepší orientaci pro turisty i obyvatele na území města a v přilehlých obcích by měl zajistit projekt, který připravuje městský úřad v Doksech. Na jeho konečné podobě spolupracují také Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero a komise pro kulturu a cestovní ruch. V rámci projektu by se mělo sjednotit značení k veškerým podnikům, zejména pak směrovky k nejrůznějším ubytovnám, hotelům a restauracím.

Oblast, na kterou se město zaměřilo jako první, jsou Staré Splavy a Borný. Právě tam je totiž nejvíce různých druhů značek, mnoho z nich je také nepovolených.

Nyní probíhá analýza současného stavu všech ukazatelů, které v lokalitě jsou. Zároveň se také pracuje na návrhu umístění značek v oblasti a na tom, jak by měly směrovky do budoucna vypadat.

Město také rozhodlo o tom, že všechny nepovolené ukazatele, které jsou na budovách či pozemcích města, budou na jaře příštího roku odstraněny. I proto radnice žádá místní podnikatele, aby se do příprav projektu aktivně zapojili.