K zamyšlení nad dílem velkého českého básníka Karla Hynka Máchy již brzy nejlépe poslouží rekultivované Tyršovo náměstí v Doksech. Součástí už téměř dokončeného projektu za tři miliony korun je zajímavé umělecké ohraničení plochy.

FRAGMENTY MÁJE

V uplynulém týdnu začala instalace odolně působících ocelových desek oddělujících nevelký park od frekventované křižovatky. Jsou do nich vyřezané fragmenty Máchovy nejznámější básně Máj. Karel Hynek Mácha byl vášnivým turistou a oblast Doks často a rád navštěvoval. V okolí je mu věnováno mnoho míst. I zvlněný horní okraj ocelových plátů má připomínat hladinu nedalekého, po básníkovi pojmenovaného rybníku.

Na Základní škole Klíč v České Lípě připravili Den sametové revoluce. Dětem na druhém stupni měl přiblížit minulý režim formou netradiční výuky.
V ZŠ Klíč názorně ukázali život v totalitě

„Lem má připomínat historický stav místa, v němž ještě na začátku dvacátého století končilo Máchovo jezero,“ uvádí investiční referent města Doksy Jakub Derynk. Další práce na parku u místní základní umělecké školy zahrnují úpravy cest, ošetření stromů a také výsadbu nové zeleně.