Za poslední roky se městský hřbitov v Dubé mění k nepoznání. Už dříve do něj město investovalo bezmála milion korun. Nyní se za necelých 700 tisíc budou opravovat další zdi.

Návrh na rekonstrukci dvou bočních a jedné zadní zdi schválili zastupitelé Dubé na červnovém zasedání. U vstupní brány se zeď opravila již loni. „Přední zeď jsme museli loni zbourat a nechat vystavět novou. Nebyla stavěná z cihel jako zdi přilehlé, na kterých se bude pracovat letos," říká starostka města Dubá Zdeňka Šepsová.

Tehdy se zeď opravovala také kvůli výstavbě kolumbária, tedy schránek, kam je možné ukládat urny. Díky tomu se výrazně ušetřilo místo na hřbitově pro další hroby a navíc lidé nemusí platit za pronájem hrobového místa.

V předchozích letech se oprav dočkal centrální kříž a také přední zeď. Nyní dostanou nový kabát zdi boční a zadní.„Oprava zdí není v posledních letech jedinou investicí do areálu hřbitova," podotýká starostka. V roce 2010 byl za 60 tisíc korun obnoven centrální kříž včetně pozlacení. O rok později byla nákladem 53 tisíc korun pořízena kašna a zřízena vodárna. Nová kašna je náhradou za sudy a nádrže s vodou, které u hřbitova lidem sloužily jako náhradní zdroj vody poté, co s jejím čerpáním měli místní problém.

Ani tím ale inovace na městském hřbitově nekončily. „Za dvacet tisíc korun byla vypracována projektová dokumentace na stavební úpravy hřbitova v Dubé, to bylo částečně realizováno v roce 2014. V roce minulém byl za čtyřicet tisíc korun korun zpracován projekt na obnovu zeleně a začala postupná realizace projektu s celkovými náklady přes sedm set tisíc korun," uvádí Šepsová.

Na letošní opravu zbylých tří zdí hřbitova se městu podařilo získat finanční podporu z Programu obnovy venkova Libereckého kraje. Firma, která vyhrála výběrové řízení vyčíslila opravy zdí na 696 tisíc korun. „Kvůli estetice je navrženo omítnutí cihelných vyzdívek polí, ale ponechání zděných sloupků v původní podobě, jako režné spárované zdivo z vápenopískových cihel," doplňuje starostka. V celé délce ohradní zdi budou na sloupcích i korunách vyzdívek vyměněny nebo doplněny zákrytové desky, jejichž nynější stav nebo deficit je hlavní příčinou špatného stavu hřbitovní zdi.