Za záměrné ovlivňování zápisu ze zasedání zastupitelstva považuje několik zastupitelů v Dubé fakt, že jejich připomínky k němu nebyly dosud do dokumentu zapracovány. Starostka Dubé Zdeňka Šepsová to odůvodňuje nedostatkem času a také nemožností zachytit při diskuzi mnoha lidí každé slovo přesně. Jednání zastupitelů totiž v Dubé nenahrávají.

„Připomínky paní Markéty Slezák, které podepsali ještě další tři zastupitelé, se týkaly výroků, které padly v rámci diskuze s rodiči na prosincovém zasedání. Některé připomínky jsme do zápisu už doplnili,“ řekla starostka Dubé Zdeňka Šepsová.

Dlouhá a široká diskuze na téma azbest v mateřské školce v Dubé se mezi zastupiteli a rodiči rozpoutala na prosincovém zasedání zastupitelstva. Starostka Šepsová v ní mimo jiné objasňovala, proč zvolili ohledně mateřské školky v Dubé takový postup, jaký zvolili. Některé její výroky z diskuze se však v následném zápisu ze zasedání zastupitelstva neobjevily.

Jelikož je ale Markéta Slezák společně s dalšími třemi zdejšími zastupiteli považují za velmi důležité, sepsali je a odeslali na městský úřad, aby se jejich námitky v zápise objevily.

„Dostala jsem od zapisovatelky informaci, že moje připomínky do dokumentů doplní. Jenže se tak nestalo, některé tam nejsou. Starostka mi tak dala prostor k tomu, abych je přednesla na veřejném zasedání zastupitelstva,“ uvedla zastupitelka Markéta Slezák.

Šlo jim o dřívější měření

Připomínky Markéty Slezák a dalších třech zastupitelů se týkaly zejména důvodů, proč vedení města přistoupilo k intenzivnímu čištění ve školce a následnému dalšímu měření v prostorách mateřinky. Také se dotkly tématu, proč se nenařídilo další měření v mateřince už před třemi lety, kdy se v prostorách školky naměřily hraniční hodnoty pro výskyt azbestových vláken v ovzduší.

„Nemohli bychom tedy ty připomínky paní Slezák odsouhlasit, abychom zasedání zbytečně neprodlužovali,“ zeptala se na lednovém zasedání zdejší zastupitelka Miloslava Vokolková poté, co se nad bodem připomínek k prosincovému zápisu z jednání rozpoutala dlouhá diskuze.

S tím však nesouhlasili ostatní zastupitelé, i starostka Šepsová. Ta řekla, že kvůli jedné z připomínek Markéty Slezák bohužel tentokrát nemůže pro daný návrh hlasovat. „Nesouhlasím zejména s tím, že jsem podle vás řekla, že krajští hygienici nám nenařídili další měření, protože bylo vše v pořádku,“ upřesnila na zasedání zastupitelstva Šepsová.

Pro doplnění zápisu hlasovali pouze čtyři zastupitelé, kteří námitky sepsali. Proto nakonec jejich připomínky do zápisu doplněné nebudou.