Styl práce Zdeňky Šepsové za poslední čtyři roky ji vynesl podporu zastupitelů na středečním ustavujícím zasedání, když pro ni hned deset, z celkových jedenácti, zvedlo ruku ve veřejné volbě.

„Děkuji voličům, kteří dali hlasy nezávislým, a také za projevenou důvěru. Věřím, že spolupráce mezi zastupiteli bude stejně tak dobrá jako doposud,“ poděkovala Zdeňka Šepsová před zcela zaplněným sálem malé základní školy.

Na post místostarosty byli navrženi dva kandidáti: dosavadní místostarosta Tomáš Novák (SLK) a Tomáš Novák, který je nováčkem v dubském zastupitelstvu za občanské demokraty.

Poměrem hlasů sedm ku čtyřem svůj post obhájil Tomáš Novák (SLK). Zastupitelé rovněž ze svých řad vybrali předsedy a členy finančního a kontrolního výboru a dalších komisí města a schválili roční finanční odměny, které jsou ve stejné výši jako minulé volební období.

Nemají radní

Dubá je mezi městy na Českolipsku výjimkou – nemají radní. I přestože jsou pravomoce starostky, případně místostarosty, poměrně široké, o drtivé většině záležitostí v chodu města rozhodují zastupitelé. „Už když jsem před čtyřmi lety nastoupila, předsevzala jsem si, že co nejvíce věcí budu konzultovat právě se zastupiteli. To se nám osvědčilo,“ vysvětlila Zdeňka Šepsová.

Připomeňme, že vítězem voleb se v Dubé stali se ziskem 28,27% a třemi mandáty Nezávislí v čele se starostkou Zdeňkou Šepsovou. Tři zástupce v zastupitelstvu mají Starostové pro Liberecký kraj, po dvou ODS a Občané Dubé. O dvě křesla oproti volbám v roce 2006 přišla Dubská volba, která nyní obhájila jedno místo.

Zdeňka Šepsová: „Město se uklidnilo.“

Na některých radnicích na Českolipsku nezůstává kámen na kameni nebo se alespoň částečně mění složení vedení města, ale v Dubé jsou jak voliči tak zastupitelé spokojeni se svojí představitelkou města.
Máte další čas na to, abyste dotáhla některé projekty. Jaké jsou nejdůležitější?
V první řadě je to rozhodně vyúčtování dotace na kanalizaci. Můžeme pokračovat ve snaze obnovit unikátní bývalou sušárnu chmele, abychom podpořili cestovní ruch a tím vytvořili nová pracovní místa. O krok dál bychom se chtěli posunout i s rekonstrukcí Slavie na multifunkční centrum a alespoň v první etapě opravit sál. Chceme se vrátit k projektu místního rozhlasu, který jsme kvůli přidělení dotace na kanalizaci museli odsunout.
Jedním z předvolebních témat v Dubé byl špatný stav silnic.
Leccos se nám už podařilo, zrekonstruovala se například celá Českolipská ulice, silnice v Deštné nebo Zakšíně, vybudovaly se chodníky. Budeme samozřejmě pokračovat na nápravě dalších úseků. Velkou výhodou je, že už máme konečně hotovou kanalizaci.
Kvůli absenci služebny státní policie se u vás mluvilo o zřízení městské policie. Budete mít městské strážníky?
Osobně jsem pro, ale velkou roli hrají finance. Budeme o tom diskutovat se zastupiteli a na jejich rozhodnutí bude záležet, zda a jak vysoká suma by se na městskou policii uvolnila.
Máte nějaké osobní přání?
Spojím osobní přání s pracovním. Byla bych ráda, aby se staronovému zastupitelstvu dařilo alespoň tak jako v minulých čtyřech letech. Podařilo se uklidnit situaci ve městě a začaly se řešit problémy.