Mezi lety 2011 a 2014 si mohli obyvatelé města za své koupit určené typy dřeviny, popřípadě keřů, a poté je zasadit do vybrané lokality. Díky aktivitě místních se tak dříve zazelenalo například Palackého náměstí či vznikl parčík u základní školy U Lesa a přírodní bludiště v Horových sadech.

„I na základě podnětů občanů bychom se rádi k této tradici vrátili a letos na podzim společně vysadili rododendrony v Horových sadech. Odborným garantem by bylo jako v minulosti místní Zahradnictví Doubek,“ říká vedoucí odboru životního prostředí Jitka Kopčáková.

Lidé, kteří by se chtěli zapojit a vysadit si svůj pěnišník, se mohou přihlásit do konce letošního září na odboru životního prostředí (tel. 487 712 346, e-mail: jkopcakova@novy-bor.cz) nebo na oboru správy majetku – technické správě (tel. 487 712 442, e-mail: zschreibova@novy-bor.cz).

„Samotná výsadba by proběhla pravděpodobně v polovině listopadu, přesný termín bude zveřejněný v Novoborském měsíčníku a na webových stránkách města,“ doplňuje Jitka Kopčáková.