Nejen řidiči, ale i chodci v Jablonném v Podještědí se mají lépe. V pondělí skončila oprava krajské komunikace vedoucí od křižovatky se silnicí I/13 po železniční přejezd, která byla dlouho ve velmi špatném stavu.

„Cílem projektu bylo zkvalitnění daného úseku, úprava odvodnění a vodorovného značení a napojení na páteřní síť s důrazem na síť TEN-T, což se podařilo," říká krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník. Stavba přišla na 5,2 milionu, přičemž z evropských fondů získal kraj 4,5 milionu. Zbývající část platí ze svého rozpočtu Liberecký kraj.

„Jedná se o první podaný a stavebně dokončený silniční projekt kraje z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Do něj jsme již předložili další tři silniční stavby dohromady za 135 milionu. Nyní čekáme na výsledky hodnocení," dodává Vít Příkaský, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

Druhou etapu oprav silnice II. třídy 270 chystá kraj společně s městem. Tento projekt hodlá předložit do IROP ještě v letošním roce. Jeho součástí je i oprava chodníků a náměstí v Jablonném v Podještědí.

„Za novou silnici jsme moc rádi. V příštích dvou letech by měla pokračovat rekonstrukce průtahu městem, s čímž bude souviset i obnova chodníků," říká starosta Jablonného v Podještědí Jiří Rýdl.

Již počátkem září Jablonné dokončilo mimo jiné poslední část opravy chodníku, který propojuje ulici Okružní a ulici Komenského. „Na tento úsek, který slouží především pro bezpečnou cestu do školy dětem ze ZŠ Speciální a Praktické, navazuje nově budovaný chodník, na jehož realizaci obdrželo město dotaci 423 tisíc korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na posledním zastupitelstvu byl podpořen záměr rekonstrukce chodníku v ulici Švermova. Tady by práce měly začít tento měsíc," doplňuje starosta.